Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

III LO - JEDNA SZKOŁA, WIELE MOŻLIWOŚCI ...

KOPERNIK W CENTRUM WYDARZEŃ !!! TWORZYMY RZECZYWISTOŚĆ, WIEMY WIĘCEJ, JESTEŚMY DOBRZE POINFORMOWANI

III LO - JEDNA SZKOŁA, WIELE MOŻLIWOŚCI ...

III LICEUM NAJPOPULARNIEJSZĄ SZKOŁĄ WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW

III LO - 6. W WIELKOPOLSCE; NAJLEPSI W REGIONIE (RANKING 2014 "PERSPEKTYW", "RZECZPOSPOLITEJ")

KOPERNIK NAJCHĘTNIEJ WYBIERANY PRZEZ GIMNAZJALISTÓW

www.kopernik.kalisz.pl - PIERWSZE ŹRÓDŁO INFORMACJI

SZKOLNA AGENCJA INFORMACYJNA: www.kopernik.kalisz.pl (...) WIESZ WIĘCEJ

DLA NAS LICZĄ SIĘ FAKTY: www.kopernik.kalisz.pl

www.kopernik.kalisz.pl - DODAJ DO ULUBIONYCH

Jesteś tutaj: Home

Stypendium socjalne

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/326/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dla dyrektorów placówek oświatowych upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, Wydział Edukacji informuje, iż również w nowym roku szkolnym będzie realizował zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza.
         Wnioski na stypendium socjalne należy składać w szkołach w terminie do 15.09.2014r.
Do wniosku każdy wnioskodawca dołącza wypełnione oświadczenie zgodne z przesłanym wzorem.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 456,00 zł netto. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
           Przypominamy, iż do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć w zależności od sytuacji rodzinnej:
- zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub umowy cywilnoprawnej zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek: na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe oraz chorobowe,
- zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
- ksero decyzji lub dowód otrzymania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
- zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
- decyzję lub inny dokument z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej lub pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
- zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informację o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierającego informację o formie opodatkowania,
- zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- kserokopia ( oryginał do wglądu) decyzji przyznających świadczenia (np.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna),
- wyroki sądowe ( oryginał do wglądu) dotyczące wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od komornika o nieściągalności alimentów,
- zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

 

Dokumenty do pobrania:

wniosek

oświadczenie

katalog wydatków

Rozpoczął się rok szkolny 2014/2015

Mimo że 1 września przywitał nas chmurami i deszczem, inaugurację roku szkolnego w Koperniku udało się zorganizować na szkolnym dziedzińcu. Chociaż to koniec wakacji, humory raczej dopisywały. W końcu można było przecież spotkać się z niewidzianymi czasem od dwóch miesięcy koleżankami i kolegami.

 

Tradycyjnie już uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru pod dyrekcją pani prof. Henryki Iglewskiej-Mocek. Po raz pierwszy ta tradycja stała się udziałem tegorocznych pierwszaków, którzy złożyli również uroczyste ślubowanie.

 

Drodzy pierwszoklasiści, mamy nadzieję, że będziecie się czuć  dobrze w naszej szkole i że da wam ona możliwość realizowania waszych ambicjii, pogłębiania wiedzy, a także zawierania ciekawych znajomości.

 

Jak ważne jest zdobywanie wiedzy, które służy realizacji pragnień, podkreśliła w swoim wystąpieniu pani dyrektor Anna Narewska, zwracając również uwagę, poprzez nawiązanie do rocznicy wybuchu II wojny światowej, że mamy wielkie szczęście, mogąc bezpiecznie uczyć się i pracować w czasach, kiedy pokój okazuje się wartością tak kruchą. Na koniec pani dyrektor życzyła  uczniom i nauczycielom, aby ten rok szkolny był dla wszystkich rokiem samych sukcesów.

 

My również dołączamy się do tych życzeń.

 

Zobacz zdjęcia z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

 

 

Zastępstwa

Uwaga! W zakładce "Uczniowie" wpisane są już pierwsze zastępstwa.

Wyprawka szkolna 2014

Uczniów klas III-ich informujemy, że wnioski o wyprawkę szkolną są do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły.
Wypełniony wniosek i dokumenty składamy do 11.09. w gabinecie wicedyrektorów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w poniedziałek,

1 września na dziedzińcu szkoły - godzina 9:00.

Wcześniej, o godz. 8:00, msza w kościele na Rogatce (parafia Świętej Rodziny).

 

Uwaga uczniowie klas pierwszych !!!

O godzinie 10:00 napiszecie test diagnostyczny z języka angielskiego. Prosimy o zabranie ze sobą długopisów.

 

Obradowała Rada Pedagogiczna

Przed pierwszym dzwonkiem... Dzisiejsze (28 sierpnia) posiedzenie Rady Pedagogicznej już nieuchronnie przybliża nas do rozpoczęcia kolejnego roku pracy szkoły. A w Koperniku - Szkole z bogatą tradycją - rytm ostatniego, wakacyjnego, a zarazem pracowitego tygodnia wyznaczały głównie pojedyncze egzaminy i przygotowania do pełnego "rozruchu" już z 1 września.

Po przerwie wrócą do nas Nauczyciele, niektórych dobrze znacie. Ale w szkole pojawią się też nowi Pracownicy. Klasy I mają też nowych Wychowawców i to dla nich właśnie ten czas (ze względu na adaptację do nowych warunków szkolnych) będzie bardzo istotny.

Tylko młodzież klas III, nie oglądając się już za siebie, obiera azymut na MATURĘ 2015. Jesteście ważnym Rocznikiem, bo pierwszym, zdającym ten egzamin w zmienionej formule. O egzaminie dojrzałości, a właściwie coraz krótszej perspektywie do niego, przypomni Wam równiez tradycyjny bal studniówkowy - dokładnie w Walentynki 14 lutego.

I zanim na dobre przystąpimy do pracy, korzystajcie jeszcze z ostatniego weekendu lata.

SAI

Lato z Radiem na Dobrzecu

Kończy się klimatyczne lato (czyli to w pogodzie), ale, na osłodę końca wakacji, faktycznej pory roku mamy jeszcze nieco ponad 3 tygodnie. Symbolicznym akcentem kończącym dwa miesiące letniej laby jest w Kaliszu coroczne Lato z Radiem.

W sobotę, 30 sierpnia na Pola Marsowe osiedla Dobrzec w Kaliszu zaprasza radiowa JEDYNKA. Początek letniej zabawy ostatniego weekendu wakacji od 16-stej. Szczegóły znajdziecie na http://www.polskieradio.pl/197/3565

Olimpijczycy wrócili z Adrii

W nagrodę za wybitne osiągnięcia w olimpiadach naukowych wyróżnieni uczestnicy kaliskich szkół pojechali do Adrii – partnerskiego miasta Kalisza we Włoszech. W gabinecie Prezydenta Miasta, opowiadają o bagażu doświadczeń, nowych znajomościach i wspomnieniach, jakie ze sobą przywieźli.

Trójka uczestników wakacyjnego wyjazdu do Włoch spotkała się z prezydentem Januszem Pęcherzem. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że wyjazd był wymarzoną nagrodą za owocną naukę i dzisiaj mogą podzielić się wrażeniami.

- Niesamowite wydarzenie, zwłaszcza, że była to moja pierwsza wizyta we Włoszech. Szczególnie ważne dla mnie, było poznanie osób z innych krajów. Mogłem rozmawiać w wielu językach. Spotkania, które tam się odbywały, niewątpliwie wzbogacały osobowość. Miejsca, które odwiedziliśmy, były bardzo ciekawe. Lepszej nagrody za wysiłek nie mogłem sobie wymarzyć – opowiada Wiktor Urbański – wielokrotny olimpijczyk, absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Oprócz pięknej Adrii uczestnicy mieli okazję zobaczyć również inne włoskie miasta.

Zwiedzaliśmy Adrię, byliśmy także w Weronie i Wenecji. Myślę, że to był czas na poznanie Włoch i zaprzyjaźnienie się z osobami z wielu krajów mówi Mateusz Banasiewicz, laureat Olimpiady Historycznej, członek Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza.

Jak usłyszeliśmy, nasi olimpijczycy nie poprzestają na dotychczasowych sukcesach. Ambitnie przygotowują się już do następnych zawodów.

- Jestem laureatką Olimpiady z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Teraz przygotowuje się do startu w kolejnym roku powiedziała Agata Kaźmierczak, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza.

Opiekunem grupy z III Liceum Ogólnokształcącego była Paulina Kościelak, nauczyciel języka hiszpańskiego.

Był to pierwszy taki wyjazd, zorganizowany dla młodych olimpijczyków. Czy następni laureaci mogą się spodziewać takiej nagrody?

- Powinniśmy zrobić wszystko, żeby się udało zorganizować taki wyjazd w przyszłym roku, bo rzeczywiście – jest to dobry pomysł na docenienie tych młodych ludzi – powiedział Janusz Pęcherz, Prezydent Miasta Kalisza.

Za www.calisia.pl

Autor: Ki

http://www.calisia.pl/articles/olimpijczycy-wrocili-z-adrii

O tym spotkaniu poczytacie również relacje na innych kaliskich portalach, m.in. http://www.kalisz.pl i http://www.faktykaliskie.pl

A w środę, 27 czerwca kończy się wyjazd szkoleniowy prawie 100-osobowej grupy chórzystów III Liceum w Mikstacie. Młodzież - jak co roku - przebywała w tamtejszym ośrodku wypoczynkowym (Mikstat Las). (przyp. SAI)

Stypendium (socjalne) Marszałka Woj. Wielkopolskiego

Uczniów zainteresowanych stypendium socjalnym Marszałka Województwa Wielkopolskiego odsyłamy do załączników zawierających regulamin stypendium i wnioski.(regulamin; wniosek) Stypendium przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych zameldowanym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego. Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją należy składać w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu, właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osoby wnioskującej, w terminie do 25 września przez uczniów lub 20 października przez studentów/słuchaczy.

Strona 1 z 182

Free business joomla templates