Copyright © 2016 Home - dGg3bmRlcmlubw

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w czwartek,

1 września na dziedzińcu szkoły - godzina 9:00.

Wcześniej, o godz. 8:00, msza w kościele na Rogatce (parafia Świętej Rodziny).

 

Uwaga uczniowie klas pierwszych !!!

O godzinie 10:00 napiszecie test diagnostyczny z języka angielskiego. Prosimy o zabranie ze sobą długopisów.

 

Stypendia 2016-2017

      Stypendium socjalne

Wnioski na stypendium socjalne należy składać w szkołach w terminie do 15.09.2016 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 514 zł. Świadczenie z Programu Rodzina Pięćset Plus nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać decyzji do wniosku). Faktury, rachunki itp. należy składać do szkoły: w  I sem. roku szkolnego do 31 października w II sem. roku szkolnego do 30 kwietnia. Nowy wzór wniosku i katalog wydatków na stronie szkoły w zakładce Stypendium socjalne miasta Kalisza. 

 

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Do 25 września uczniowie mogą ubiegać się o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Dokumenty, w tym również Regulamin oraz wzory wniosków dot. Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: www.umww.pl w zakładce: Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/Stypendium o charakterze socjalnym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Kurs języka angielskiego w Londynie w ramach programu Erasmus+

Na przełomie czerwca i lipca 2016 kolejna grupa nauczycieli (D.Mieloch, M.Łodzińska, M.Krawczyk, V.Wacowska) uczestniczyła w 2-tygodniowym kursie języka angielskiego. Celem kursu było podniesienie umiejętności językowych ( dla wszystkich uczestników) i metodycznych ( zwłaszcza dla nauczycieli języków obcych) oraz wzbogacenie wiedzy na temat innych kultur. Regent School, do której uczęszczałyśmy, znajduje się w samym centrum Londynu, nieopodal Trafalgar Square.

 Nasza grupa liczyła 10 osób pochodzących z różnych krajów - byłi tam Turcy, Hiszpanka, Włoch, Tajwańczyk, dziewczyna z Kazachstanu. Zajęcia były niezwykle ciekawe, prowadzone przez trzy niesamowite nauczycielki. Janey wprowadzała nowe słownictwo, Raffi aktywizowała nasze mówienie i wprowadzała gramatykę, Yola natomiast miała swoje "koniki" np. astronomię czy sądownictwo. Nasze umiejętności językowe podniosły się znacznie, o czym dowiedziałyśmy się otrzymując na koniec "świadectwa" i pochwały.

Każdego dnia po zajęciach zwiedzałyśmy miasto, które jest jedyne w swoim rodzaju. Nie sposób wymienić w tej krótkiej notatce tego, co widziałyśmy i przeżyłyśmy, tym bardziej, że dla każdego ważne czy piękne były inne miejsca czy przeżycia. Ale nasze hity to: msza święta w Westminster Abbey, rejs statkiem na Greenwich, Kennsington Palace, Muzeum Madame Tussauds, Narodowa Galeria Portretów, widok na miasto z London Eye, Muzeum Wiktorii i Alberta, Muzeum Londynu, Twierdza Tower i Tower Bridge.....Wieczorami odrabiałyśmy zadania domowe.

Poznałyśmy też zwyczaje i odmienności kulturowe Anglików, Turków, Hiszpanów, Włochów, Tajwańczyków i Kazachów.

Odkrywanie nowych miejsc i coraz śmielsze posługiwanie się językiem angielskim to były nasze główne cele i zostały one osiągnięte w 100% - o czym informują szczęśliwe uczestniczki kursu:

Mariola Krawczyk, Donata Mieloch, Marzena Łodzińska, Viola Vacowska

 

Komu nie w smak?

Mija rok od wprowadzenia zaostrzonych przepisów o sklepikach szkolnych – tzw. zdrowej żywności i zasadach przygotowywania posiłków w stołówkach żywienia zbiorowego. Protesty dzieci i młodzieży, niezadowolenie dyrektorów i rodziców, w końcu dokładanie do interesu samych sklepikarzy wywołały prawdziwą burzę. I Ministerstwo Zdrowia się zreflektowało, a listę żywieniowych ograniczeń złagodziło. W 2015 roku, do ostatniego dnia wakacji, dyrektorzy szkół czekali na ministerialne wytyczne, ale to co w nim wyczytali, delikatnie mówiąc, nie zachwyciło. M.in. o tym poczytacie w weekend na portalu faktykaliskie.pl. O komentarz na temat związku zdrowego żywienia z kondycją młodzieży szkolnej poprosiłem również p. Grzegorza Kulawinka, trenera tenisa ziemnego i wuefistę III Liceum. Polecam lekturę, Witold Torbiarczyk.

Zapraszam(y) do współpracy

Lato wcale nie musi oznaczać informacyjnej posuchy, co m.in. pokazujemy wakacyjnymi aktualizacjami naszej strony w internecie. Dziękując raz jeszcze za kolejny rok intensywnej pracy, już teraz zachęcam do kontaktu i współtworzenia nowej, informacyjnej rzeczywistości - może nie do końca nowej, ale z pewnością równie ciekawej. Bywa i tak, że pierwsze dziennikarskie wprawki to przecież dla niektórych z Was początek prawdziwej, dziennikarskiej drogi.

A tematów w naszej szkolnej codzienności nie brakuje, więc... ciekawość, oczy i uszy szeroko otwarte, no i do pracy.

Zachęcam, zapraszam i do zobaczenia w szkole, Witold Torbiarczyk (administrator, Szkolna Agencja Informacyjna).

Poprawek czas

W przedostatnim, a ostatnim pełnym tygodniu wakacji w III LO do egzaminu maturalnego przystąpili absolwenci szkół podnoszący swój wynik i zdający, którzy przystępują do poprawki, oddelegowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu do złożenia egzaminu właśnie w naszej szkole. Ostatnie dni wakacji to tradycyjnie również czas egazminów klasyfikacyjnych, komisyjnych i poprawek dla uczniów, którzy z danego przedmiotu uzyskali ocenę niedostateczną, nie otrzymując w czerwcu promocji do klasy programowo wyższej. Jednym i drugim - powodzenia...

Pracowite wakacje

Dla jednych prawie się kończą, dla innych jeszcze trwają... najdłuższe w życiu wakacje. Tegoroczni absolwenci wiedzą, że ta wakacyjna obfitość tylko w tym roku pozwala dłużej odpoczywać po trudach maturalnej sesji. Za rok będą mieć przecież swoje sesje - te egzaminacyjne - na uczelniach.

Ale..., co niezykle budujące, spotykam na ulicach Kalisza, w centrach handlowych, sklepach, punktach sprzedaży prasy itp. naszych uczniów, którzy podjęli pracę, by nie siedzieć w miejscu i zrealizować wakacyjne plany, nie licząc wyłącznie na rodziców...

Mądre i szlachetne; młodzi ludzie chcą się wypróbować w nowych zadaniach i chętnie podejmują większe czy mniejsze wyzwania, a jeśli - przy okazji zdobywania kolejnych doświadczeń - i grosz jakiś wpadnie, to jest już całkiem wymiernie.

Szacunek, Kochani, bo pokazujecie, że praca nie hańbi (podobo żadna), a uszlachetnia. No i pierwsze pieniądze, które zarobiliśmy, pamięta się jakoś szczególnie...

Test z angielskiego dla klas I

Uczniów klas pierwszych informujemy, że 1 września po uroczystym rozpoczęciu nowego roku szolnego i spotkaniu w klasach ze swoimi wychowawcami, około g. 10-ej, napiszecie test diagnostyczny z języka angielskiego.

Jego wynik pozwoli określić poziom Waszych umiejętności i zdecyduje o przydziale do grupy językowej. Na rozwiązanie zadań testowych przewidziano maksymalnie 60 minut, a napiszecie go w swoich klasach. Pierwszoklasistów w imieniu nauczycieli anglistów informuje o tym p. Małgorzata Kasper.

ERASMUS+. Ostatnie wyloty

Ostatnia grupa nauczycieli III Liceum pod koniec sierpnia wyjedzie, a dokładnie wyleci do Londynu na blisko 2-tygodniowy kurs językowy. Wszystko w ramach realizacji programu ERASMUS+ i tzw. mobilności kadry. Część nauczycieli III Liceum pod kierunkiem p. Ewy Kanieckiej w roku 2014 przystąpiła do ERASMUSA. Poprzedziło go trwające wiele tygodni procedowanie aplikacyjne... I udało się - dzięki szczególnemu zaangażowaniu p. Ewy Kanieckiej i p. Moniki Baran grupa, która zdecydowała się przystąpić do projektu, (w większości) skorzystała już z kursów językowych w różnych częściach starego kontynentu.

O efektach tych zagranicznych wyjazdów i wrażeniach z pobytu samych uczestników poczytacie w specjalnej zakładce na stronie internetowej szkoły ERASMUS+ III LO - szczegóły TUTAJ.

f m