Copyright © 2016 Home - dGg3bmRlcmlubw

Przyjęci do Kopernika

Gimnazjaliści ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych poznali przed południem wyniki rekrutacji do klas I. Nie inaczej było dziś w Koperniku. Na pierwszoklasistów czeka w sumie 8 klas w tym trzy biologiczno-chemiczne i dwie matematyczno-fizyczne. Po kolejnym z rzędu dobrym naborze nowi uczniowie III LO będą też rozszerzać język polski, historię i wos (klasa F), geografię w klasie G czy informatykę ("A").

Pełną ofertę edukacyjną, bazę dla dydaktyki oraz możliwości wszechstronnego - nie tylko naukowego - rozwoju prezentujemy na stronie internetowej szkoły.

Na 100-lecie szkoły

Ponad 500 000 złotych pochłonął remont instalacji sanitarnej połączony z izolacją ścian gmachu kaliskiego III Liceum im. Mikołaja Kopernika. Kilka lat temu zabytkowy obiekt przy ul. Kościuszki przeszedł gruntowny remont, a jeszcze wcześniej - w porozumieniu z miejskim konserwatorem - był termomodernizowany.

- Mamy nadzieję, że te prace pozwolą utrzymać budynek w dobrej kondycji i jeszcze na długie lata. Od dawna borykamy się z zalewaniem piwnic, szkolnej szatni czy siłowni przy dolnej sali gimnastycznej. A działo się tak nie tylko po gwałtownych deszczach - powiedziała Radiu Centrum 106.4 Anna Narewska, szefowa placówki:

- To ogromna jak dla nas i bardzo ważna inwestycja, bo wymiana sieci sanitarno - kanalizacyjnej. I rzeczywiście własciwie co kilka lat mieliśmy do czynienia z zalewaniem całych pomieszczeń, co automatycznie prowadziło do niszczenia mienia szkoły. Liczymy na to, że podjęte działania poprawią tę sytuację. A to jest właściwie taki element wstępny, podstawowy przed tym, co jeszcze przed nami...

Bo w planach są teraz rozbudowa sali gimnastycznej wraz z budową parkingu na terenie szkoły. Anna Narewska wspomina też o przygotowaniu przyrodniczej ścieżki edukacyjnej i wydzieleniu części szkolnego dziedzińca dla arboretum. Te zadania mogłyby być zrealizowane w ramach propozycji do Budżetu Obywatelskiego - dodaje dyrektor III LO.
Kaliska Szkoła Dwojga Imion, łącząc tradycję przedwojennego Gimnazjum Żeńskiego im. Anny Jagiellonki i Liceum Mikołaja Kopernika, przygotowuje się do okrągłego jubileuszu. To 100-lecie szkoły przypadające w 2018 roku. Witold Torbiarczyk, Radio Centrum 106.4

Kalisz maturalnie

82% kaliskich maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Wynik jest jednym z najlepszych na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Średnia w województwie wielkopolskim wynosi 72% zdawalności. - Najlepiej w Kaliszu wypadło III LO im. Mikołaja Kopernika, w którym maturę zdało 100% uczniów - powiedział Radiu Centrum 106.4 Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu:
- Cieszymy się, że w tym roku bardzo ładnie wypadły wyniki egzaminów maturalnych. Cieszy duża zdawalność, szczególnie w II LO im. Tadeusza Kościuszki - 98% i w 'Asnyku' - 92%. Także w niektórych szkołach zawodowych, w technikach, mamy zdawalność na poziomie 80%, co jest naprawdę bardzo dobrym rezultatem. Cieszą także wyniki w porównaniu do średniej okręgu, czy województwa w poszczególnych przedmiotach, gdzie Kalisz znajduje się na wysokich pozycjach, w znacznie wyższych wynikach, niż te średnie.
A swoimi wrażeniami po otrzymaniu wtorkowych wyników dzielili się z Radiem Centrum 106.4 tegoroczni absolwenci III LO: Adam Szatkowski, Iga Grabarczyk i Fryderyk Murdzek, którzy nie kryli zadowolenia z uzyskanych rezultatów:
- Z wyników jestem zadowolony. Z języka polskiego 100%, z języka angielskiego 100%. Planuję podjąć studia medyczne. Chciałbym ludziom pomagać, a nie robić z nimi interesy.
- Największy stres to była sama w sobie matura, a wiedza to czasami nie jest wszystko... Czasami musi dopisać szczęście, żeby był ten dobry wynik. Ja jestem zadowolona z moich wyników.
- Spodziewałem się po maturze, że pójdzie całkiem dobrze, ale nie liczyłem, że będzie aż tak dobrze, czyli tak wysoki wynik, który pozwoli mi pójść na każdą uczelnię i dostać się już z pierwszej listy rekrutacyjnej. A wyniki najważniejszych dla mnie przedmiotów to 92% z biologii i 97% z chemii - przedmiotów rozszerzonych.
100% zdawalności miała także pierwsza matura międzynarodowa, którą w II Liceum zaliczyło 12 osób, czyli wszystkie, które przystąpiły do tego egzaminu, a niektóre z nich osiągnęły wyniki nawet bardzo wysokie, biorąc pod uwagę światowe standardy.
Sylwia Kwiatkowska, Radio Centrum 106.4

100% matury w maturze ;)

Kaliski Kopernik jedyną szkołą w regionie ze zdawalnością tegorocznej matury dokładnie na 100%. We wtorek zdajcy poznali wyniki egzaminów i wielu z nich ma powody do zadowolenia, bo te określą teraz możliwości absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zrekrutowania się na wymarzone uczelnie i oblegane kierunki. A ambicji i planów maturzystom nigdy przecież nie brakowało.

82 proc. kaliskich uczniów zdało maturę. To jedna z najlepszych zdawalności na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i nieco lepsza od średniej wojewódzkiej; ta wyniosła 72% i jest to czwarty najgorszy rezultat w kraju. Za to najlepszy wynik w naszym mieście wypracowali sobie uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego. To jedyna szkoła w Kaliszu, w której maturę zdali wszyscy uczniowie i nikt w sierpniu nie przystąpi do poprawki.

Ewelina Samulak-Andrzejczak za faktykaliskie.pl; całość tekstu, wyniki matur dla Wielkopolski - w części podstawowej i rozszerzonej oraz fotorelacja z Kopca ===>TUTAJ.

Po wyniki matur

Tegoroczni Maturzyści poznają jutro (wtorek, 5 lipca) wyniki egzaminu. Na tę ważną chwilę zapraszamy Was o g. 11:00. Wyniki wręczą Wam Wychowawcy. Trzymamy kciuki ;)

Plenarna Rada Pedagogiczna

W tę środę, 29 czerwca na plenarnym posiedzeniu zbierze się Rada Pedagogiczna. To obrady podsumowujące całoroczną pracę szkoły. M.in. przewodniczący zespołów przedmiotowych i wychowawczych (klas I - III), organizacje szkolne, biblioteka oraz psycholog i pielęgniarka szkolna przedstawią swoje sprawozdania. Roczną pracę III LO podsumuje dyrektor szkoły. Początek spotkania o 10:00.

Projekt edukacyjny "Śladami następców Św. Wojciecha, Calisia 966-Kalisz 2016"

16 czerwca  Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego podsumował  projekt edukacyjny "Śladami następców Św. Wojciecha, Calisia 966-Kalisz 2016".

W ramach  projektu  3 czerwca w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz międzyszkolny konkurs historyczny Piastowie w dziejach Wielkopolski.
W sesji, w której wzięli udział uczniowie V Liceum, Gimnazjów nr 4 i 9 oraz  Kopernika przedstawiono 3 referaty o początkach państwa polskiego, okoliczności chrztu Mieszka oraz rezultaty najnowszych badań archeologicznych w Grodzie Piastów na kaliskim Zawodziu.
Uczestnicy konkursu Piastowie w dziejach Wielkopolski, którzy zakwalifikowali się do finału, musieli napisać legendę.

Komisja konkursowa najwyżej oceniła pracę napisaną przez Alicję Karasińską, uczennicę Gimnazjum 9 w Kaliszu.

Najbardziej emocjonujący przebieg miał jednak odbywający się na żywo przed publicznością quiz, do którego zakwalifikowało się sześcioro uczniów. Finaliści musieli m.in. rozpoznać muzykę średniowieczną, style architektoniczne czy podobizny Piastów wielkopolskich. Po pasjonującej rywalizacji zwycięzcą konkursu został uczeń III LO z klasy 1 F - Cyprian Olszewski, drugie miejsce zajął uczeń z Gimnazjum nr 9 Mateusz Nowak, a trzecie, po dogrywce, Mikołaj Rak, także z "9".

Ponadto przeprowadzono konkursy: na scenariusz słuchowiska radiowego: „W grodzie książęcym Kaliszu, roku pańskiego 966 …..”oraz konkurs na scenariusz widowiska  teatralnego. W  konkursach tych wyróżnienia  otrzymały zespoły autorskie z  VLO im. Jana III Sobieskiego i z III LO.


16 czerwca odbyła się druga część projektu  „Śladami następców Św. Wojciecha, Calisia 966-Kalisz 2016”, czyli gra miejska. Koordynatorem projektu z ramienia klasy prawno- historycznej została Patrycja Szczepaniak, a opiekę nad uczniami sprawowała prof. Wanda Świerczyńska - Moryksiewicz.


 Reasumując, w etapach  konkursowych udział wzięło 11 zespołów z kaliskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,  a w całym  projekcie łącznie ok. 300 uczniów. Nagrody wręczył Tadeusz Krokos Prezes Kaliskiego Oddziału PTH.  Nagrody zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego, który sprawował honorowy patronat nad projektem. Całość uświetnił pokaz walk rycerskich przygotowany przez Kaliskie Bractwo Rycerskie. Partnerem w realizacji projektu było Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.

==> Zobacz zdjęcia.

Laboratoria na Politechnice

Po raz drugi uczniowie i ich opiekunowie z III LO uczestniczyli (8 czerwca) w naukowym wyjeździe do Łodzi. Tym razem 39-osobowa grupa wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Opiekę nad młodzieżą sprawowali p. Katarzyna Kozieł, p. Viola Wacowska i Paweł Bartosik.

Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki, termochemii i elektrochemii odbywały się w 2 pracowniach chemii fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w ramach umowy patronackiej podpisanej z Politechniką Łódzką.

Zajęcia poprowadzili adiunkci: dr inż. Renata Czechowska-Biskup (kierownik pracowni chemii fizycznej), dr inż. Małgorzata Steblecka (Absolentka III Liceum), dr inż. Sławomir Kadłubowski, dr inż. Adam Sikora, dr inż. Piotr Szajewski i dr inż. Radosław Michalski.

Po wykonaniu ćwiczeń udaliśmy się do Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej - tam miało miejsce zapoznanie z ofertą dydaktyczną i naukową Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, a ofertę tę prezentował prof. dr hab. inż. Piotr Ulański.

Młodzież miała też możliwość zwiedzić:

- Pracownię radiolizy impulsowej (akcelerator) prowadzoną przez dr. inż. Krzysztofa Hodyra

- Pracownię fotolizy laserowej prowadzoną przez dr. hab. inż. Mariana Wolszczaka

- Laboratorium metod izotopowych prowadzone przez prof. dr hab. inż. Henryka Bema

- Laboratorium chemii radiacyjnej stosowanej prowadzone przez prof. dr. hab. inż. Janusza M. Rosiaka

Tekst za: Paweł Bartosik (materiał otrzymany 15.06.2016r.; cenzurował Witold Torbiarczyk)

Kopernik filmem stoi

Zakończony rok szkolny jest też okazją do przypomnienia o naszych ostatnich sukcesach (jeszcze w roku szkolnym). Młodzież naszego liceum uhonorowana na X Miejskim Festiwalu Filmów Obcojęzycznych. Laury dla Kopernika, którego nie po raz pierwszy nagrodzono za sztukę filmowania. Laureatem Złotej Kamery w kategorii szkół ponadgimnazjalnych został film "Miraculum" wyreżyserowany i nakręcony przez uczniów kl. 1 D2 i 1 D1 oraz 1 F - Huberta Kulawinka, Agatę Nowacką i Joannę Kubiak.

Indywidualną nagrodę za grę aktorską - rolę ojca w tym filmie dostał Paweł Ogórkiewicz z 1 F.

Wyróżnienia filmowe otrzymały również: w kategorii filmów francuskojęzycznych - "L'Avatar" (grupa francuska klas 2 A / F), w kategorii filmów anglojęzycznych oraz wyróżnienie filmowe dla "Good Always Wins" i uczniów klasy 2 C. W kategorii wyróżnienie filmowe dla filmu "Bullying". Nagroda indywidualna przypadła również Gabrieli Marcinkowskiej za posługiwanie się językiem francuskim.

A za wsparcie dziękujemy opiekunom: p. Izabeli Gracz, p. Katarzynie Haładyn i p. Annie Kowalczyk.

# KOPIEC wakacyjnie

Jest... długo wyczekiwany i w dużej mierze już wakacyjny numer elektronicznej gazetki szkolnej # KOPIEC. Serdeczne podziekowania dla wiernego i wytrwałego kolegium, czyli grupy uczniów z klas 2 F i 2 C oraz 2 D2 i 2 A. Zachęcamy do lektury. Gazetka dostępna ===> TUTAJ.

f m