Copyright © 2016 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zielona Wyspa w Koperniku

GŁOSUJCIE NA NASZ PROJEKT NR 12 - ZIELONA WYSPA PRZY III LO !!!!!!

Zielona Wyspa przy III LO” to ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna – całość na terenie wokół budynku, dziedzińcu wewnętrznym i przed szkołą od ul. Kościuszki.

Teren przed szkołą to I etap projektu i on jest przedmiotem głosowania.

Realizacja projektu umożliwi uczniom III LO i okolicznym mieszkańcom Kalisza ( np. sąsiednich szkół i przedszkoli) poznanie podstawowych gatunków roślin (tabliczki z nazwami) oraz przybliżą im piękno przyrody. Będzie też doskonałym polem do praktycznego nauczania, niejako naturalną pomocą dydaktyczną- „laboratorium natury”.

Ścieżka dydaktyczna pozwoli opuścić mury szkoły, będzie wyspą zieleni - miejscem do spędzenia czasu i swoistego „ładowania akumulatorów”.

W związku z rozpoczęciem głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok, które odbywa się w okresie 1 - 30 września zachęcamy do głosowania na „Zieloną Wyspę” - projekt nr 12, skorzystanie z elektronicznej formy głosowania poprzez stronę internetową bo.kalisz.pl.

 

NASZ PROJEKT MA NR 12 i na niego głosujcie!!!

Upowszechnijcie nasz projekt, namówcie rodzinę, znajomych do głosowania na projekt nr 12!!!

Niech Kopernik po raz kolejny ruszy Ziemię ....Wszystko w Waszych rękach !!!!!

Głosowanie już trwa - od 1 września do 30 września.

 

Współautorką i koordynatorką projektu jest Alicja Niewiadomska (kl. 2 biol - chem)

  

ZASADY GŁOSOWANIA

·         Głosować mogą mieszkańcy Kalisza, który ukończyli 16 lat (na dzień głosowania).

·         Każdy głosujący może wybrać 3 zadania ogólnomiejskie i 3 zadania lokalne

·         Wśród zadań lokalnych można głosować na dowolne zadania w ramach różnych jednostek pomocniczych (osiedli i sołectw) – istotna zmiana w stosunku do ubiegłego roku.

·         Każdy mieszkaniec Kalisza może zagłosować tylko jeden raz – wypełnić jedną kartę do głosowania (papierowo lub elektronicznie)

·         Elektronicznie można głosować poprzez stronę internetową bo.kalisz.pl.

·         Tradycyjnie na papierowych kartach wyborczych można głosować w 25 punktach
na terenie Miasta.

Poczytaj o tym na portalu calisia.pl

 

Rzutem na taśmę

Mamy programy wyborcze kandydatów, którzy w trwającej kampanii chyba się nieco zdrzemnęli ;), ale programy ostatecznie są! I oto one:

Nazywam się Adam Wojtyś. Jestem z klasy 2 B2 (klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna). Moim zainteresowaniem jest sport, głównie piłka nożna. Interesuje się także historią starożytną. Jestem człowiekiem otwartym na nowe znajomości, szczerym i ambitnym, co czyniłoby mnie świetnym przewodniczącym naszej kochanej szkoły. Głosuj na mnie, a nie pożałujesz...
#MakeKopernikGreatAgain!

PROGRAM
1. Zniżka na pizzę w "Beni Pizzy"
2. Szczęśliwe numerki przy radiowęźle
3. Spotkania z ciekawymi ludźmi
4. Turnieje sportowe i e-sportowe
5. "Nasze życie - Nasze hobby"
6. Stół do ping ponga
7. Kontynuacja Nocy w Liceum

* * * * *

Każdy z Nas chce, aby w naszej szkole działał prężny i dobrze prosperujący samorząd, który w swojej pracy będzie przynosić naszej szkole dumę i wszyscy będą mogli na nim polegać. W tym miejscu pojawiam się... JA. Wśród przyjaciół mam opinię pracowitego, odpowiedzialnego i systematycznego. Wiedzą, że zawsze jestem dla Nich ostoją pomocy i wsparcia. Wasz kandydat - Wiktor Kamiński (kl. 2 B1).

Większość z Nas chce się wybrać na wymarzone studia, lecz nie każdy ma możliwość zobaczenia swojej przyszłej uczelni na własne oczy, dlatego tak ważny jest kontakt z uczelniami wyższymi, który z dotychczasowymi szkołami zamierzam kontynuować; jak i również szukać nowych kontaktów i pomysłów na spotkania - sprawdźmy wcześniej, co nas czeka. Każdy samorząd powinien myśleć również o sprawach finansowych. Mam tu na myśli drobne zakupy, jakie dokonuje on ze swojego budżetu. Jest wiele sposobów, aby go zasilić. Jednym z wielu, a zarazem chyba najprostszym są uczniowskie wypieki. W ramach zysku wiele drobnych, lecz od dawna wyczekiwanych rzeczy mogłoby zostać zakupionych, a i może udałoby się wywalczyć za to parę punktów do zachowania. Ważne dokumenty szkolne, np. Statut lub zgody potrzebne nam na co dzień będą dostępne na stronie szkoły, tak aby każdy mógł w dowolnym momencie zajrzeć lub wydrukować potrzebny mu dokument. Wszyscy wiemy, że każdemu czasem na przerwach doskwiera nuda i wychodząc temu naprzeciw, wysuwam kolejny postulat. Mam na myśli korytarzowe atrakcje, to znaczy np. stół do ping ponga, krótkie pokazy uczniów oraz ich umiejętności lub "przerwowe" konkursy. Niech Kopernik będzie miejscem, które nie tylko rozwija naszą wiedzę, ale także nasze talenty. Dzień dla ucznia - aby każdy mógł pokazać swoje talenty. Integracja, integracja i jeszcze raz integracja - wszyscy wiedzą, co to oznacza. Rozbudowa radiowęzła, aby na dole nie bolały uszy, a na górze wciąż było słychać...

Za opublikowane programy wyborcze - ich treść, merytorykę i pokrycie w rzeczywistości - odpowiadają wyłącznie KANDYDACI.

Debata kandydatów do Zarządu SU

W czwartek, 29 września w szkolnej auli odbędzie się debata kandydatów do Zarządu SU. Uczestniczyć w niej będą wszystkie klasy według następującego harmonogramu:

5. godzina lekcyjna - klasy: 1 D1, 1 D3, 1 F, 1 G, 2 B1, 2 G, 3 C, 3 F;
6. godzina lekcyjna - klasy: 1 A, 1 B1, 1 B2, 2 A, 2 D3, 2 D1, 3 D1, 3 G;
7. godzina lekcyjna - klasy: 1 D2, 2 B2, 2 D2, 2 F, 3 A, 3 B1, 3 B2, 3 D2.

Debata trwać będzie około 30 minut. Po zakończonym spotkaniu uczniowie wracają do klas na lekcje.

Program kandydatów do SU

JULIA BANASIEWICZ

Nazywam się Julia Banasiewicz (kl. 2 D3). Jestem kandydatką na przewodniczącą samorządu szkolonego III LO im. Mikołaja Kopernika. Uczęszczam do klasy o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym. Głównym hasłem mojej kampanii wyborczej jest realizm, współpraca między samorządem a uczniami. Jestem osobą ambitną, przegraną traktującą jako porażkę ale i jako szansę na poprawę swoich poprzednich błędów. Dążę do postawionych sobie celów i nie poddaję się. Uważam, że współpracując razem możemy osiągnąć o wiele więcej niż działając w pojedynkę. Walczę o swoje. Staram się wspierać liczne akcje charytatywne, nie akceptuję braku tolerancji względem innych. Chciałbym znieść atmosferę niezdrowej rywalizacji na rzecz współpracy którą możemy osiągnąć o wiele więcej. Moją obecnością w samorządzie szkolnym chcę wprowadzić miłą atmosferę w szkole, która będzie kojarzyła się uczniom w jak najlepszy sposób.

Pisząc mój plan wyborczy, starałam się, aby każdy z jego punktów był możliwy do spełnienia, ułatwił uczniom Kopernika ich przyszłe decyzje życiowe. Chciałabym również zaproponować zniżki, które powstaną specjalnie dla nich - Uczniów III LO w Kaliszu.

1. Pierwszym punktem mojego planu są spotkania uczniów Kopernika ze studentami lub przedstawicielami uczelni. Spotkania te będą pozwalały licealistom z naszej szkoły na jak najlepsze poznanie uczelni, jej kierunków i procesów aplikacji. Ta seria spotkań ma na celu ułatwić maturzystom wybór ich wymarzonego kierunku studiów i uczelni.

2. Będąc przewodniczącą III LO, chciałabym zrezygnować z obowiązkowej składki samorządowej. Chciałbym znaleźć inne dostępne źródła zdobycia funduszy na samorząd szkolny, np. miniprzedsiębiorstwa tworzone przez uczniów Kopernika!

3. Uczniowie każdej klasy zyskują jeden dzień w semestrze, który za zgodą wychowawcy mogą spędzić w kinie, teatrze itp. (jeżeli nie koliguje to z przedmiotami rozszerzanymi), w zamian za wysoką frekwencję i dobre zachowanie.

4. Chciałabym zorganizować dni tematyczne, takie jak np. dzień czekolady (uczniowie przynoszą tabliczkę czekolady, za która dostają punkty zachowania, a zebrane czekolady przeznaczamy, np. na szlachetną paczkę itp.) imprezy na długiej i dni języków obcych i sportu.

5. Coroczne rozgrywki międzyklasowe, których dyscypliny będą wybierane większością głosów (każda klasa głosuje na jedną dyscyplinę).

6. W naszej szkole działa radiowęzeł, który umila nam muzyką każdą przerwę. Aby każdy z uczniów Kopernika mógł znaleźć coś dla siebie i mieć szansę wysłuchać tego co najbardziej lubi, chcę zorganizować tygodnie muzyczne! Każda z klas przygotowuje po ok. 30 swoich ulubionych utworów! Tydzień miesiąca jest tygodniem klas 1. Puszczane są utwory wybrane przez wszystkie klasy pierwsze. II tydzień tygodniem klas 2, a III tygodniem klas 3. W IV tygodniu miesiąca puszczamy utwory najczęściej powtarzające się na listach przygotowanych przez klasy. Takie tygodnie muzyczne pozwolą odnaleźć każdemu z uczniów naszego liceum coś dla siebie i pozwolić poczuć się częścią tej szkoły.

7. We współpracy z kaliskimi firmami przygotowałam szereg zniżek dla uczniów Kopernika! Jedną z nich jest happy hour w Columbus Coffee Kalisz! Do godziny jedenastej uczniowie Kopernika mogą odbierać kawę na lunch za 50% ceny!

8. Za ostatni punkt mojego planu wyborczego uważam założenie aplikacji mobilnej Snapchat naszej szkoły. Będzie ona prowadzona przez wybrane osoby, klasy i samorząd. Snapchat da możliwość poznania Kopernika uczniom innych szkół! Będzie on reklamą naszej szkoły i będzie pokazywał ciekawe wydarzenia np. belgijka czy dni językowe, o których niektórzy uczniowie innych szkół mogli nie wiedzieć!

 

SANDRA BANASIAK

Nazywam się Sandra Banasiak (kl. 2 D3), mam 17 lat. Od dziecka marzę o zostaniu lekarzem a biologia jest moim ulubionym przedmiotem, stąd wybór padł na profil biologiczno-chemiczny. Wolny czas przeznaczam na taniec-który od zawsze jest moją pasją, oraz spotkania z przyjaciółmi.

Startuję na przewodniczącą, ponieważ jestem osobą stanowczą, odpowiedzialną i pomocną, lubię organizować i zarządzać, a w perspektywie swojego działania mam dobro drugiego człowieka.

 

Program wyborczy:

 

 • kontynuacja aktywnych przerw,

 • kontynuacja nocy w szkole,

 • szczęśliwy numerek,

 • radiowęzeł z propozycjami uczniów,

 • organizacja dyskoteki szkolnej dla wszystkich uczniów,

 • kiermasz książek na początku oraz pod koniec roku szkolnego,

 • akcje przeprowadzone przy współpracy z młodymi przedsiębiorcami, np.loterie, sprzedaż ciast,

 • organizacja dni tematycznych,

 • koncert szkolny 2 razy na semestr,

 • niespodzianki na różne okazje związane z prezentami i zabawą wszystkich uczniów,

 • skrzynka na wasze propozycje i sugestie,

 • akcje charytatywne,

 • pokaz talentów na dzień wiosny (ocena z woku + zachowanie),

 • tablica informacyjna: konkursy, zawody, zajęcia dodatkowe itp.

 • dzień zamiany ról: uczniowie – nauczyciele

 

UWAGA! Za treści swoich programów wyborczych odpowiadają wyłącznie KANDYDACI !!!

 

Kto kandyduje do SU?

Kandydaci do nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

JULIA BANASIEWICZ - kl. 2 D3
SANDRA BANASIAK - kl. 2 D3
WIKTOR KAMIŃSKI - kl. 2 B1 (nie dostarczył programu na czas)
ADAM WOJTYŚ - kl. 2 B2 (nie dostarczył programu na czas)

Opiekunki SU - Monika Baran i Agnieszka Maciejewska

Nie tylko o maturze

Rodziców drugo- i trzecioklasistów zapraszamy na czwartkowe (29 września) spotkanie z Dyrekcją w auli III LO i Wychowawcami. Od 16:30 klasy II, a od 17:00 klasy trzecie. Następnie udajecie się Państwo do klas na spotkanie z Wychowawcami.

COŚ do kawy

W czwartek, 29 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy. W związku z tym klasa 1 D1 zaprasza od godz. 9:40 na każdej przerwie przed szkolny radiowęzeł. Odbędzie się tam wolny konkurs pięknego czytania. Udział w nim może wziąć każdy, kto chciałby odczytać głośno przygotowany wcześniej fragment "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej - powieści, która przegrała z "Quo Vadis" w plebiscycie Narodowego Czytania. Dla odważnych - filiżanka świeżo parzonej kawy. A dla zwycięzcy konkursu - dodatkowy bonus :) Monika Michalska

A może do Berlina?

Uwaga uczniowie klas I i II zainteresowani wycieczką do Berlina. P. Maria Krawczyk zachęca do odwiedzenia naszych sąsiadów - stolicy Niemiec. Coroczny wyjazd zawsze cieszył się Waszym zainteresowaniem. Chętni powinni się kontaktować z nauczycielami języka niemieckiego. Germaniści czekają...

Spotkanie przed wymianą

W ten piątek, 30 września p. Monika Szymańska zaprasza obie grupy uczestniczące w październikowej wymianie z Holandią i Słowacją na zebranie informacyjne - sala 30, długa przerwa (10:35). Obecność konieczna i obowiązkowa!

Pokaż się z OBCEJ strony

W związku ze zbliżającym się Dniem Języków Obcych 10 października w naszej szkole ogłaszamy wyjątkowy konkurs na przebranie za postać związaną z krajami angielskiego obszaru językowego. Pokażcie nam swoją wyobraźnię i przeistoczcie się w swoich ulubionych bohaterów historycznych, literackich lub filmowych, gwarantując sobie i innym świetną zabawę oraz zdobywając przy tym nagrody. Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłaszajcie swoim anglistkom najpóźniej do środy, 5 października. Pamiętajcie również ujawnić, za kogo się przebierzecie 10 października.

Mamy także propozycję dla wszystkich uczniów, by w naszej szkole było widoczne (także dla naszych gości z wymiany), że obchodzimy Dzień Języków Obcych. Prosimy Was o zagraniczne akcenty w Waszym wyglądzie. Może to być specjalny make-up, coś charakterystycznego w ubiorze, lub gadżet/rekwizyt noszony przy sobie tego dnia - wszystko zależy wyłącznie od Waszych możliwości i wyobraźni. Uczniowie, którzy 10 października zaakcentują w ten sposób nasze szkolne święto, mogą liczyć na niepytanie na kolejnej lekcji angielskiego. Zapraszamy do wspólnej zabawy, Zespół Nauczycielek Języka Angielskiego III LO.

f m