Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Bezpieczna karta bankomatowa

O bezpiecznym korzystaniu z karty bankomatowej mówią w Koperniku przedstawicielki jednego z kaliskich banków.
Panie spotykają się w czwartek i w piątek (15 i 16 grudnia) z klasami III w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości.

W czwartek w szkole na 6. godzinie lekcyjnej gościli również pracownicy Wyższej Szkoły Bankowości. W spotkaniu w auli uczestniczyły klasy: III A1, III A2, III C, III F, III G.

WiT

f m