Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Spacer do kaliskiej cerkwi

Nadchodzący czas świąteczny to również wizyty młodzieży z III LO w kaliskiej cerkwi. Z klasami II i III już od listopada do Cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła udaje się prof. Beata Szulc, nauczycielka języka rosyjskiego. To prawosławna cerkiew parafialna pięknie usytuowana u wejścia do parku miejskiego, od strony ulicy Niecałej z jednej i Państwowej Szkoły Muzycznej - z drugiej strony. Należy do dekanatu Łódź diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Proboszczem parafii jest "batiuszka" Mirosław Antosiuk.

Zlokalizowana na dawnym Warszawskim Przedmieściu w Kaliszu, przy ulicy Niecałej 1. Budowla neoromańska, wzniesiona w latach 1928–1930 według projektu Michała Zenowicza, wpisana do rejestru zabytków w 1994 roku pod numerem 691/A. We wnętrzu świątyni znajduje się ikonostas pochodzący najprawdopodobniej z cerkwi garnizonowej wybudowanej w II połowie XIX wieku i rozebranej w latach 20. XX wieku.

WiT

f m