Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi

Do dzisiaj, czyli do piątku 16 grudnia informujemy Was o zagrożeniach, czyli ocenach niedostatecznych za I okres. Znamy już termin rady klasyfikacyjnej (13 stycznia 2012). Propozycje ocen otrzymacie pod koniec przyszłego tygodnia. Oceny długopisem wystawione będą w dzienniku na 3 dni przed radą klasyfikacyjną.

Oznacza to, że do przypadających w połowie lutego ferii zimowych w Wielkopolsce przez miesiąc będziemy już w II okresie. Ferie zimowe rozpoczną się 13 lutego a zakończą 27.

WiT

f m