Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Kangur Matematyczny - przydział sal

Konkurs Kangur Matematyczny 21 marca - rozpoczęcie o godzinie 8:00.

 

sala 60 - klasy: I A, I D, II G, III A1, III A2, III B1, III B2, III G

sala 14 - klasy: I B1, I F, I G2, II B1, II D, III D

sala 33 - klasy: I B2, I G1, II A1, II B2

 

Pamiętajcie o długopisach z czarnym wkładem!

f m