Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

55. urodziny Europy. Wystawa

W tym tygodniu Parlament Europejski (PE) obchodzi 55. urodziny. Po raz pierwszy - wówczas jeszcze jako Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne - zebrał się w Strasburgu 19 marca 1958 roku. Obecna nazwa obowiązuje od marca 1962 roku. Na początku Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne było jedynie ciałem doradczym, w którego skład wchodziło 142 członków; obowiązywały w nim cztery języki oficjalne (francuski, niemiecki, włoski i niderlandzki). Pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia - od marca 1958 r., do marca 1960 r. - był jeden z ojców - założycieli Wspólnoty Robert Schuman. Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne zostało wpisane do, podpisanego w 1952 roku, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Jednak przez ostatnie 50 lat kolejne traktaty znacznie zwiększały kompetencje unijnego Parlamentu. Traktat Lizboński, obowiązujący od 1 grudnia 2009 roku, przyznał Parlamentowi Europejskiemu prawo współdecydowania z Radą UE w ponad 40 nowych dziedzinach.Parlament Europejski jest jedyną taką instytucją na świecie. Nigdzie indziej nie istnieje wyłaniany w wyborach bezpośrednich ponadnarodowy parlament, który cieszyłby się tak szerokimi uprawnieniami. Pochodzący z 27 państw członkowskich UE posłowie mówią 23 oficjalnymi językami Unii Europejskiej. Reprezentują ok. 500 milionów obywateli Unii.
Z okazji tej rocznicy, zapraszamy wszystkich uczniów do zapoznania się z wystawą w dolnym korytarzu, przypominającą o tym wydarzeniu. Autorkami ekspozycji są dziewczyny z Klubu Europejskiego "Młoda Europa": Karolina Suchecka, Angelika Szymańska, Kasia Cieślak, Paulina Korczyńska, Nadia Ochocka, Ola Nawrocka, Klaudia Karbowska, Daria Kwaśniewska.

Mateusz Szymoniak, prezes KE "Młoda Europa".

f m