Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Rady Pedagogiczne podczas rekolekcji

Rekolekcje wielkopostne w III LO są również czasem pracy dla Grona Pedagogicznego. Nauczyciele III LO spotykają się 25 i 26 marca na dwóch posiedzieniach Rady Pedagogicznej (od godz. 9:00).

red. SAI

f m