Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

W Liceum dla Dorosłych sesja wiosenna

Zbliża się wiosenna sesja egzaminacyjna w Liceum dla Dorosłych. Słuchacze klas III A i II D przystąpią do egzaminów pisemnych 20 - 21 kwietnia, a od 22 kwietnia będą zdawać egzaminy ustne. Harmonogram wywiesimy w gablocie, obok sekretariatu.

red. SAI

f m