Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Przyszłość polonistyki. Konferencja z prof. Bortnowskim

O nowych wyzwaniach przed nauczycielami polonistami i kryzysie czytelnictwa w dobie elektronicznej, m.in. te zagadnienia podjął dr Stanisław Bortnowski, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, metodyk, autorytet dla licznych pokoleń studentów i nauczycieli polonistów, który gościł 15 kwietnia na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (UAM Poznań). Profesor poprowadził zajęcia warsztatowe dla studentów filologii polskiej (m.in. hipertekstowe czytanie poezji Tomasza Różyckiego) oraz otwarte spotkanie dla nauczycieli w ramach konferencji polonistycznej, a na jej zawartość złożyły się również wystąpienia mgr Ewy Nowel (nowe paradygmaty metodyki), dr Beaty Udzik (opowiadanie wobec kompetencji językowo-stylistycznych gimnazjalistów) oraz dr Kornelii Rybickiej (plakat filmowy w kulturze wizualnej). Swoje miniwystąpienia miały również studentki filologii polskiej.

Współorganizatorem tego naukowego przedsięwzięcia był obok WPA w Kaliszu (UAM Poznań) kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Witold Torbiarczyk

f m