Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Dla kogo Stypendium Premiera?

Na czerwcowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która dokona klasyfikacji uczniów klas I i II, Grono Pedagogiczne przegłosuje kandydatury do corocznego Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Stypendium to kierowane jest do uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorową postawą i społeczną aktywnością oraz sukcesami w licznych olimpiadach naukowych, projektach, czy konkursach przedmiotowych. Wytypowani przez Samorząd Uczniowski III LO kandydaci to:

- Tomasz Różański II B1

- Mateusz Szymoniak II F

- Magdalena Trzeciak II G

Który z kandydatów zostanie wytypowany przez Radę do tego stypendium, przekonamy się na radzie klasyfikacyjnej (przed zakończeniem roku szkolnego 2012/2013).

red. SAI

f m