Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Metodologia badań przyrodniczych (wykład)

12 czerwca klasy: I C, I D, I G1, II D na 2. i 3. godzinie lekcyjnej uczestniczą (aula) w wykładzie Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych, głoszonym przez p. Michała Skoczylasa - sekretarza Sekcji Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika.

PTP im. M. Kopernika istnieje od 1875 roku i jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Głównym celem Towarzystwa jest popularyzacja osiągnięć nauk przyrodniczych, między innymi poprzez organizowanie odczytów naukowych, konferencji i wydawanie czasopism. Towarzystwo kontynuuje ciągłe wydawanie dwóch czasopism: Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych (od 1876 r.) oraz Wszechświat. Pismo Przyrodnicze (od 1882 r.). W obrębie Towarzystwa działa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej, organizujący co roku konkurs olimpiady biologicznej w liceach ogólnokształcących na terenie całego kraju.

http://www.ptpk.org/

A WSZYSTKIM UCZNIOM PRZYPOMINAMY O WŁAŚCIWEJ POSTAWIE NA ŚRODOWYM WYKŁADZIE.

red. SAI

f m