Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Profilaktyka uzależnień z podinsp. Szelągiem

W poniedziałek 17 czerwca klasy II A i II G uczestniczą w spotkaniu z panem Romanem Szelągiem. Prelekcja dotyczy profilaktyki uzależnień. Klasa II G uczestniczy w tych zajęciach na 2. i 3. godz. lekcyjnej, a II A - 4. i 5. (obie klasy w sali 6).

Podinspektor Roman Szeląg od lutego 2012 roku (po 32 latach służby) jest emerytowanym policjantem. Przez długi czas swojej zawodowej aktywności związany był z Wydziałem Prewencji KMP w Kaliszu i uchodzi za speca od tematyki narkotykowej. Stąd właśnie zainteresowanie nią naszego Gościa, który zgodził się przyjąć zaproszenie do "Kopca".

red. SAI

f m