Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Podinsp. Szeląg o uzależnieniach

Podinsp. Roman Szeląg spotka się dziś (19 czerwca) z kolejnymi klasami. Tematem jest profilaktyka uzależnieniowa. Na 2. i 3. godz. lekcyjnej z II D, a na 4 - 5 z klasą II F (sala 19).

red. SAI

f m