Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Wędrówka po jakość życia. Zamknięcie projektu

Prof. Katarzyna Rzepczak i prof. Witold Torbiarczyk zamykają uczniowski projekt Wędrówką życie jest człowieka. Młodzież z klas I A i I C przez kilka miesięcy przygotowywała się do miniwystąpień, skupionych wokół tematyki człowieka w wymiarze wędrówki egzystencjalnej, buntu jednostki wobec rzeczywistości czy rozwoju osobniczego, higieny i jakości życia oraz mentalnej oraz fizycznej wydolności. Uczniowie, pracując metodą projektu, sporządzali notatki i sprawozdania, przeprowadzili wywiady, interpretowali samodzielnie przygotowane ankiety, wykonali plakaty, korzystali z zasobów internetowych, ale przede wszystkim promowali świadome, zdrowe, i aktywne życie w swoich środowiskach.

Powstały dzięki temu prace wartościowe, interesujące kolaże, nakładające na treści biologiczne warstwę celowo i funkcjonalnie dobieranych tekstów kultury. Przykładowo topos homo viatora lub XX-wieczny nurt egzystencjalny oryginalnie skonfrontowano ze społecznymi i biologicznymi skutkami bunty czy sprawności psycho-ruchowej. Uczniowska pomysłowość i tym razem nie znała granic... i dobrze !!!

Zamknięcie projektu - korelacji międzyprzedmiotowej w obu klasach 20 czerwca na 4. i 5. godzinach lekcyjnych.

red. SAI

f m