Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Samorządy Uczniowskie o liderach

21 czerwca o godzinie 1200 w auli III Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Kaliszu odbędzie się Konferencja Samorządów Uczniowskich. Jej wiodący temat brzmi: Liderzy w Samorządzie, czyli jaki jest nasz wpływ na budowę społeczeństwa obywatelskiego? Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz. O samorządności i zainteresowaniu działalnością społeczną wśród młodzieży zawsze warto rozmawiać. Za kilka lat to właśnie dzisiejsi uczniowie szkół średnich zajmą ważne stanowiska i będą dbać o nasze wspólne dobro. Zatroszczmy się, by byli do tego jak najlepiej przygotowani. Zwiększeniu uczestnictwa nastolatków w życiu publicznym służy reaktywowana niedawno Młodzieżowa Rada Miasta. Celem już V Konferencji jest sformułowanie wniosków z dyskusji młodych aktywistów oraz ustalenie działań, które pomogą usprawnić współpracę samorządów szkolnych z samorządem lokalnym oraz zachęcić innych uczniów kaliskich szkół ponadgimnazjalnych do działalności społecznej.

Na tę ważną debatę do Kopernika zaproszono przedstawicieli władz miasta, członków Młodzieżowej Rady Miasta oraz delegatów samorządów uczniowskich z kaliskich szkół ponadgimnazjalnych.

Serdecznie prosimy także kaliskie media.

Mateusz Banasiewicz (I A), wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza

f m