Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Rada Plenarna - 5 lipca (9:00)

5 lipca o g. 9:00 Rada Pedagogiczna zbierze się na plenarnym posiedzeniu. Zostanią na nim przedstawione m.in. sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych, omówione kwestie zdrowotne, dydaktyczne i wychowawcze oraz działalność szkolnych organizacji młodzieżowych, sportowe wyniki, czy działalność kulturalna.

To jedyne w roku posiedzenie Rady obejmujące całoroczne działania szkoły.

red. SAI

f m