Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

UWAGA GIMNAZJALIŚCI !!!

4 lipca - po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych do Kopernika - napiszecie test kwalifikacyjny z języka angielskiego, decydujący o przydziale do grup poziomu podstawowego lub zaawansowanego. Test ten służy wewnętrznej diagnozie Waszych faktycznych umiejętności językowych (sprawdza poziom opanowania języka). Przydział sal podamy obok gabloty, przy sekretariacie, z listą kandydatów przyjętych do III LO.

Lista kandydatów będzie wywieszona o 13:00, test napiszecie o 13:30.

 

Prosimy o zabranie ze sobą długopisu oraz następujących dokumentów:

- oryginały dokumentów z gimnazjum

- karta zdrowia

- 3 zdjęcia podpisane (na odwrocie)

- ksero aktu urodzenia

 

Życzymy powodzenia, III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

f m