Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Nagroda dla najlepszego ucznia Kopernika

W dniu 26 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie Edukacyjne „Kopernik” podjęło uchwałę o ufundowaniu corocznej nagrody dla ucznia klas pierwszych i drugich III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, uzyskującego najwyższą średnią z ocen rocznych.

 

Stowarzyszenie na zakończenie roku szkolnego wręczać będzie uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen, nagrodę o wartości 300zł. Jeśli kilku uczniów uzyska taką samą, najwyższą średnią nagrodę otrzyma każdy z nich.

 

W roku szkolnym 2012/2013 nagrodę otrzymała Magdalena Trzeciak- uczennica klasy 2 G.

 

Gratulujemy,

Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego „Kopernik”

 

f m