Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Wyniki matury maj 2013

Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników pisemnych egzaminów maturalnych, opracowane na podstawie danych opublikowanych przez OKE Poznań. Liczby w nawiasach przy nazwach szkół oznaczają ilość uczniów przystępujących do egzaminu.

Zobacz wyniki z matury:

-  j.polski, j.angielski, matematyka, fizyka,

- biologia, chemia, geografia, historia,

- WOS, j.niemiecki, j.francuski.

 

W roku 2013 KOPERNIK znów osiągnął ze wszystkich przedmiotów najlepsze wyniki w mieście i czołowe w województwie i regionie. Jest to sukces naszych absolwentów, ale także efekt pracy WSZYSTKICH nauczycieli.

 

Dziękujemy i gratulujemy,

Dyrekcja

 

f m