Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

SAI po wakacjach. Działamy !!!

Witamy po wakacyjnej przerwie, chociaż przed nami (wcale nie na otarcie łez) jeszcze ostatni, wakacyjny weekend. To przed nami, a za nami już wakacyjne wspomnienia i dwa miesiące mniej lub bardziej pracowitej kanikuły. Spotykamy się 2 września na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014. W tym tygodniu odbyły się nieliczne, a właściwie jednostkowe egzaminy poprawkowe i komisyjne, co niewątpliwie świadczy o uzyskanych przez Was znakomitych wynikach matur i klasyfikacji do klas programowo wyższych.

Moi Drodzy w nadchodzącym roku szkolnym zapraszam do współpracy ze Szkolną Agencją Informacyjną. Sprawnie, a najlepiej z wyprzedzeniem prowadzona strona internetowa będzie dla Nas Wszystkich znaczącym ułatwieniem oraz pierwszym i najszybszym źródłem informacji. W kończącym się właśnie starym roku szkolnym udało się ich zredagować prawie 700, za co dziękuję Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom oraz wszelkim, dostępnym i "podstępnym" źródłom informacji.

 

Zachęcam i zapraszam do aktywnej współpracy: Witold Torbiarczyk, administrator informacji.

f m