Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Tomek Różański wyróżniony w Volos

Polska reprezentacja, składająca się z ośmiu zawodników wyłonionych w krajowych zawodach 56. Olimpiady Astronomicznej (jednej z najstarszych polskich olimpiad przedmiotowych) zdobyła w sumie 5 medali - 1 złoty medal, 2 srebrne, 2 brązowe - oraz 2 wyróżnienia na 7. Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, która odbyła się w dniach 27 lipca - 5 sierpnia w greckim Volos, u podnóża góry Helion.

W Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych (w Polsce ponadgimnazjalnych), których interesuje Kosmos i jego badania. Nasi uczniowie od lat zdobywają na niej medale i nagrody. Jedno z wyróżnień trafiło do Tomasza Różańskiego z III B1. Zgodnie z grecką tradycją oprócz medali laureaci zostali udekorowani laurami olimpijskimi, uplecionymi z gałązek oliwnych.

Do udziału w olimpiadzie zawodnicy przygotowywali się pod opieką pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Planetarium Śląskiego w Chorzowie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

W olimpiadzie uczestniczyło około 180 uczniów, najlepszych młodych astronomów z 38 krajów całego świata. Zawody polegają na rozwiązaniu serii zadań teoretycznych, zadań z analizy obserwacji astronomicznych oraz zadań obserwacyjnych ocenianych przez międzynarodowe jury. Zadania teoretyczne (15 krótkich i 3 długie) obejmowały wszystkie dziedziny astronomii, od trygonometrii sferycznej po kosmologię.

Przedruk za http://www.men.gov.pl/index.php?Itemid=349&catid=269%3Aycia-szkoy-olimpiady&id=5483%3Apolacy-zdobyli-5-medali-na-7-midzynarodowej-olimpiadzie-z-astronomii-i-astrofizyki&option=com_content&view=article

Poczytajcie o tym również na http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396564,piec-medali-dla-mlodych-polskich-astronomow.html

A tę znakomitą wiadomość przekazała nam prof. Małgorzata Masłowska, opiekun dydaktyczny Tomka.

f m