Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Pielęgniarki szkolne zapraszają

Informujemy, że gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest od początku roku szkolnego do dyspozycji uczniów i Pracowników szkoły. Przyjmują dwie Panie pielęgniarki: Mariola Pyszkowska - w poniedziałki, środy, piątki od 8:00 do 15:00 oraz we wtorki 12:15 - 15:00 i Barbara Stefaniak w czwartki - od 8:00 do 15:00.

Gabinet pielęgniarski - bez zmian - w łączniku pomiędzy dawnym internatem a górną salą gimnastyczną. Na zdrowie !!!

WiT

f m