Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Olimpiada Policyjna

III Liceum po raz pierwszy przystępuje do Olimpiady Policyjnej. Komitet szkolny olimpiady i jej koordynator z ramienia III LO, prof. Donata Mieloch informuje o konieczności złożenia prac pisemnych (termin nieprzekraczalny do 15 listopada).

Szczegóły na www.wspol.edu.pl oraz www.olimpiada.wspol.edu.pl/olimpiada

Pytajcie prof. Donatę Mieloch.

f m