Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Wielkopolskie Questy: Kalisz lokacyjny

Nową zabawę - Wielkopolskie Questy. Początki lokacyjnego Kalisza zaproponowały klasie II G2: prof. Renata Miaśkiewicz oraz prof. Elżbieta Wojciechowska. Na dzisiejsze zadania terenowe składają się: wiedza historyczna, geograficzna i znajomość topografii (orientacja w terenie). Młodzież zostanie podzielona na grupy zadaniowe.

Start przed Katedrą Kaliską, meta na parkingu przy Kościele oo Franciszkanów. Życzymy dobrej zabawy na 6. i 7. godzinie lekcyjnej.

WiT

f m