Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Olimpiada Ekonomiczna - etap szkolny

7 uczniów z klas I G, II G1 oraz III G wzięło dziś udział w zawodach I stopnia (etap szkolny) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Młodzież rozwiązywała zadania od godz. 9:00 w bibliotece szkolnej. Nauczycielem prowadzącym jest prof. Anna Bobińska.

WiT

f m