Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej

8 trzyosobowych załóg zmagało się we wtorek, 13 marca w Konkursie Wiedzy o Obronie Cywilnej. Uczniowie z kilku kaliskich szkół ponadgimnazjalnych rozwiązywali test, w którym najlepsza okazała się młodzież z II LO, nieznacznie ustąpiło jej III LO, a IV LO zajęło ostatnie miejsce na pudle.

Konkurs w Koperniku był możliwy dzięki zaangażowaniu naszej szkoły oraz profesora Romana Pluty (nauczyciela przysposobienia obronnego), przy współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania testowe w auli. Nagrody rzeczowe ufundował wspomniany wydział.

WiT

f m