Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

"Alchemik" wyłoni najlepszych chemików

45-minutowy test rozwiązali we wtorek, 13 marca (aula) uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu "Alchemik". Na pytania odpowiadali głównie uczniowie klas biologiczno-chemicznych: z I D była to 1 osoba i odpowiednio z II D - 11, a z III D - 29 (w sumie 41 uczestników). Prace zostały już spakowane i wysłane organizatorowi do Grodziska Mazowieckiego, a najdalej do 30 maja poczekamy na wyniki, o czym poinformował szkolny koordynator konkursu, prof. Paweł Bartosik.

Test był sprawdzianem umiejętności uczniów, a jednocześnie przyczynia się do popularyzacji i pogłębiania wiedzy z zakresu chemii.

WiT

f m