Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Matury w gablocie

Tegorocznym maturzystom przypominamy, że od tygodnia udostępniono Wam harmonogram pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych. Szczegóły sprawdzajcie w gablocie Samorządu Uczniowskiego - w dolnym korytarzu, pomiędzy salami 8 i 9 (pracownia komputerowa oraz fizyczna).

red.

f m