Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

III Szkolne Spotkania z Nauką "Copernicus Science"

"Copernicus Science"… do trzech razy sztuka

Przed nami 3. edycja największej naukowej uczty w Koperniku, czyli Szkolne Spotkania z Nauką „Copernicus Science”. Tym razem świętujemy naukowo aż przez cały tydzień: 19-24 września. Prezentujemy oficjalny program tegorocznego festiwalu. Przypominamy jednocześnie, że uczestniczycie w wyznaczonych blokach problemowych: wykładach, warsztatach lub zajęciach w terenie (przyporządkowanie poszczególnych klas znajdziecie na szkolnej stronie WWW. w Internecie). Tydzień z „Copernicus Science” nie oznacza tym samym tygodnia wolnego od zajęć dydaktycznych! Nie uczestniczycie tylko w tych lekcjach, w ramach których przewidziano dla Was wykłady i ćwiczenia.
W sposób szczególny 3. edycję „Copernicus Science” dedykujemy Ś.P. Pani Profesor Grażynie Generowicz. To od Pani Profesor wszystko się zaczęło, dlatego pragniemy kontynuować i rozwijać Jej dzieło…
Życzymy niezapomnianych naukowych wrażeń, przypominając towarzyszące imprezie przesłanie: Copernicus Science – wiedza najlepszą inwestycją w przyszłość…

WiT

f m