Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

First Aid, czyli pierwsza pomoc po angielsku

Lekcję koleżeńską o tematyce pierwszej pomocy przeprowadzą w czwartek, 22 marca prof. Anna Kowalczyk (język angielski) i prof. Paweł Tomczak (przysposobienie obronne). Projekt łączy kompetencje leksykalne w zakresie języka angielskiego z praktyczną umiejętnością interwencji przedmedycznej. To kolejna w tym roku szkolnym lekcja koleżeńska w III LO.

Zajęcia dla grupy I klas II D, II F, II G w sali multimedialnej (23), na 5. i 6. godzinach lekcyjnych (11:50 - 13:30).

WiT

f m