Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Deklaracje maturalne

29 września wychowawcy klas III złożą w sekretariacie deklaracje maturalne swoich wychowanków. Prosimy uczniów o przekazanie nauczycielom poprawienie wypełnionych deklaracji do tego piątku - 26 września. Przypominamy jednocześnie, że 7 lutego mija termin ostatecznego potwierdzenia deklaracji maturalnych. Będzie to zarazem ostatni moment, by w Waszych dokumentach nanieść jakiekolwiek zmiany (wybór zadeklarowanych na egzaminie przedmiotów dodatkowych).

WiT

f m