Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Standaryzacja zadań maturalnych

W środę 21 stycznia wybrani uczniowie klas trzecich uczestniczyć będą w kolejnej już standaryzacji zadań maturalnych.

Na 5 godz. lekcyjnej (11:50):

- wszyscy uczniowie klasy 3 F rozwiązywać będą zadania z wiedzy o społeczeństwie (s. 22),

- uczniowie klas 3 C, 3 B1 i 3 G2 rozwiązywać będą zadania z języka polskiego (s. 33; dotyczy osób, które zadeklarowały zdawanie matury z j. polskiego na poziomie rozszerzonym),

Na 6 godz. lekcyjnej (12:45):

- uczniowie klas 3 B1 i 3 B2 rozwiązywać będą zadania z fizyki (odpowiednio w salach 22 i 33).

f m