Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Studenci polonistyki w Koperniku

Studenci I i II roku filologii polskiej (uzupełniających studiów magisterskich) wezmą udział w 3 pierwszych lekcjach języka polskiego, prowadzonych 18 marca przez prof. Małgorzatę Świerblewską i prof. Witolda Torbiarczyka. Nauczyciele poloniści kontynuują projekt uczelniany z UAM Poznań, w ramach którego prowadzą w klasach I - III metodami aktywizującymi zajęcia dydaktyczne dla studentów. Szkolenie (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) jest realizowane w III Liceum już od kilku lat.

WiT

f m