Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Tworzy się komitet studniówkowy

28 maja o godz. 16:20 w sali nr 11 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Rodziców klas drugich nt. studniówki 2016. Proszę wybrać z każdej klasy po dwoje, troje z Państwa, którzy zechcą się zaangażować w organizację balu studniówkowego. Komitet studniówkowy będzie się spotykać od września i ustalać szczegóły tego przedsięwzięcia.

Małgorzata Kasper, przewodnicząca Zespołu Wychowawców Klas II

f m