Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Dobry uczeń z KARTĄ

Uwaga uczniowie od czwartku, 10 września do 15 września można składać wniosek o wydanie KARTY DOBREGO UCZNIA. Regulamin i wniosek są dostępne w linkach. Wnioski składamy w sekretariacie szkoły.

O kartę mają prawo ubiegać się uczniowie klas II i III ze średnią 4,1 i zachowaniem co najmniej bardzo dobrym oraz uczniowie klas I, którzy na koniec gimnazjum uzyskali średnią 4,8 przy ocenie z zachowania co najmniej bardzo dobrej.
Wniosku nie mogą składać uczniowie korzystający ze Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II.

f m