Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Miłosz Marek nowym Przewodniczącym SU

W poniedziałek 10.10.2011 na dużej przerwie (o 10:35) oficjalnie ogłosiliśmy wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Nowym Przewodniczącym został Miłosz Marek, uzyskując 140 głosów
Waszego poparcia.

Szkolne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadzone zostały 6.10.2011 2011 w trakcie przerw międzylekcyjnych - od godziny 9:40 do 13:40.

Do udziału w wyborach zgłoszono 10 kandydatów z klas pierwszych i drugich. Nad poprawnym przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza w składzie: Marcelina Sobczak, Mateusz Walczak, Jakub Łuczak (ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego). Głosy zliczono tego samego dnia o godz. 14:00 w obecności Opiekunów Samorządu Uczniowskiego: prof. Grzegorza Kulawinka oraz prof. Witolda Torbiarczyka.

Oficjalny protokół:
Osób uprawnionych do głosowania: 760
Głosów oddanych: 419
w tym:
głosów ważnych: 414
głosów nieważnych: 5
Frekwencja wyborcza wyniosła: 55,13%

Głosów ważnych oddanych na (kandydaci w porządku alfabetycznym):

Drzewiecka Aleksandra (kl. II A2) - 12 głosów
Koszela Justyna (kl. II A2) - 16 głosów
Malitowska Aleksandra (kl. I A) - 72 głosy
Marek Miłosz (kl. II F) - 140 głosów
Matuszewski Bartosz (kl. II B1) - 11 głosów
Mendera Zuzanna (kl. II A2) - 18 głosów
Menkina Mateusz (kl. I F) - 20 głosów
Nadera Aleksandra (kl. II D) - 23 głosy
Orszulak Henryk (kl. II D) - 56 głosów
Tokarski Miłosz (kl. II B1) - 46 głosów

Na pierwszym spotkaniu zwołanym przez nowego Przewodniczącego SU, Miłosza Marka, Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w którego skład weszli wszyscy kandydaci, zbierze się we wtorek 11.10.2011. (duża przerwa – godz. 10:35). Zarząd na zamkniętym zebraniu zdecyduje o podziale funkcji w nowych strukturach SU. Obecność całego Zarządu obowiązkowa!

Mateusz Walczak, Opiekunowie SU

f m