Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Podręczniki dla klas I

Uwaga pierwszoklasiści. Na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla uczniów (lewa strona) znajdziecie wykaz podręczników obowiązujących w klasach I. Przypominamy o tym fakcie, ponieważ wielu z Was już kompletuje książki na nadchodzący rok szkolny.
W klasach programowo wyższych dane wydawnictwo jest kontynuowane, chyba, że nauczyciel poinformował o zmianie.

WiT

f m