Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Absolwenci 1914

Powrót do wyboru roczników absolwentów


 1. Bertold Emma
 2. Bijaj Zofia
 3. Błażejewska Mieczysława
 4. Bornsztein Anna
 5. Ciszewska Eugenia
 6. Gałkina Lidia
 7. Getel Oliwia
 8. Izwolenska Aleksandra
 9. Jakowlewa Natalia
 10. Kajzer Maria
 11. Kniaziewa Natalia
 12. Kunde Eugenia
 13. Kuzniecowa Helena
 14. Limantowa Zinaida
 15. Makowska Józefa
 16. Marżantowicz Wacława
 17. Melanczenko Helena
 18. Nicziporuk Lidia
 19. Nowarienko Tatiana
 20. Polużitowa (Polużtowa) Helena
 21. Puzyrewska Nina
 22. Raszkowska Helena
 23. Siergiejewna Anna
 24. Szpier Janina
 25. Wołkowa Maria
 26. Zawadzka Eugenia
f m