Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Absolwenci 1877

Powrót do wyboru roczników absolwentów


  ("Kaliszanin")
 1. Buchholc Melania
 2. Daum Michla
 3. Gross Anna
 4. Kaliska Pessa
 5. Krzykowska Michalina
 6. Landau Frejdla
 7. Mirowska Maria
 8. Stepanow Eugenia
 9. Ślósarska Maria
 10. Tyc Helena
 11. Wałłach Hinda
f m