Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Absolwenci 1911

Powrót do wyboru roczników absolwentów


 1. Albrecht Anna
 2. Ciesielska Helena
 3. Cukerman Enta
 4. Egger Olga
 5. Fenrich Wanda
 6. Fiedotowa Lidia
 7. Gercberg Z.
 8. Grigoriewa Zofia
 9. Górna Szeina
 10. Karpienko Nina
 11. Kryżanowska Maria
 12. Majzner Maria
 13. Motko Maria
 14. Nowodiereżkina Tatiana
 15. Piskorska Aleksandra
 16. Raint (Rainsz) Anna
 17. Rosen Laja
 18. Rot Fala
 19. Sołowiewa Helena
 20. Szulc Anna
 21. Szmukljarowska Golda
 22. Titowa Lidia
 23. Wachtel Mindla
 24. Weigand Gertruda
 25. Zajd Marieta

 

Absolwenci 1912

Powrót do wyboru roczników absolwentów


 1. Bednarska Anna
 2. Bąkowska Helena
 3. Bromska Jadwiga
 4. Bieniewska Janina
 5. Diakowa Nina
 6. Gammermeister Otylia
 7. Gutman Anna
 8. Iwanowa Olga
 9. Jelenkowska Ludmiła
 10. Jelenkowska Olga
 11. Kamińska Wiera
 12. Kiernożycka Maria
 13. Kuzniecowa Eugenia
 14. Kurdwanowska Jadwiga
 15. Kurland Margarita
 16. Litwinowa Liubow
 17. Markowicz Anna
 18. Markus Maryla
 19. Motyljewa Ludmiła
 20. Olczyk Helena
 21. Onengejl Riwka
 22. Pawljuk Nadieżda
 23. Radzewska Zofia
 24. Skoblina Zina
 25. Strykowska Perel
 26. Woldman Hana vel Hanna

Absolwenci 1984

Powrót do wyboru roczników absolwentów


  Klasa IVa
 1. Barc Małgorzata
 2. Bednara Mirella
 3. Blewońska Katarzyna
 4. Dróżdż Aneta
 5. Janicka Małgorzata
 6. Jankowski Maciej
 7. Januszkiewicz Magdalena
 8. Judzińska Beata
 9. Kamiński Jerzy
 10. Kosicki Marek
 11. Kupczyk Ewa
 12. Kurzajczyk Mariusz
 13. Leszka Ewa
 14. Łazarek Małgorzata
 15. Łęnczuk Dorota
 16. Kwiatkowski Józef
 17. Olejnik Dorota
 18. Plichta Maciej
 19. Rajca Tomasz
 20. Rosiak Tomasz
 21. Stępińska Bożena
 22. Szurczak Anna
 23. Więcław Tomasz
 24. Wójcik Iwona
 25. Żulicka Aneta
  Klasa IVb
 1. Bazan Wojciech
 2. Cichorek Tomasz
 3. Dziatkiewicz Karol
 4. Jamnicki Zbigniew
 5. Janczewski Robert
 6. Janiak Leszek
 7. Kos Wojciech
 8. Matuszewski Tomasz
 9. Matuszkiewicz Ryszard
 10. Mądrecki Marek
 11. Ratajczyk Arkadiusz
 12. Rendecki Slawomir
 13. Rubiński Wojciech
 14. Szkudlarek Paweł
 15. Szut Przemysław
 16. Dejneka Anna
 17. Dybek Bogumiła
 18. Filipow Violetta
 19. Gralka Alina
 20. Grzesiak Beata
 21. Kamzol Elżbieta
 22. Klat Elżieta
 23. Kulińska Magdalena
 24. Milkowska Iwona
 25. Nowak Krystyna
 26. Oleszczuk Lidia
 27. Kazimierczak Katarzyna
 28. Rom Izabela
 29. Rosiak Maria
 30. Świderska Agata
 31. Wojtczak Anna
  Klasa IVc
 1. Bernacki Adam
 2. Biernacik Adam
 3. Chwiralski Krzysztof
 4. Ciszewska Beata
 5. Dobrzański Piotr
 6. Goźdiewicz Aneta
 7. Jakubasz Donuta
 8. Janusz Dorota
 9. Juszczcak Alicja
 10. Jezierska Dorota
 11. Kaleta Jadwiga
 12. Karpisiewicz Małgorzata
 13. Kobierna Małgarzata
 14. Kopińska Wioletta
 15. Lipińska Mirosława
 16. Ławińska Aneta
 17. Maćczak Maria
 18. Matusiak Agata
  Klasa IVd
 1. Anyszewskcz Małgorzata
 2. Grodzińska Aldona
 3. Kaczmarek Beata
 4. KałuŻna Aneta
 5. Korzybska Agrrieszka
 6. Muszyriska Justyna
 7. Pawlnwska Elżbietri
 8. Pietrzykowska Agnieszka
 9. Pilas Dorota
 10. Radler Elżbietn
 11. Różańska Beata
 12. Szymańska Jolanta
 13. Walerorvicz MałgorZatci
  Klasa IVe
 1. Biernacik Ilona
 2. Gręzicka Małgorzata
 3. Matusiak Magdalena
 4. Michalak Krzysztof
 5. Mituta Katarzyna
 6. Mosiniak Maria
 7. Mystkowska Anna
 8. Olecka Joanna
 9. Olszyna Anna
 10. Orszulak Aleksandra
 11. Orszulak Henryk
 12. Owczarek Beata
 13. Pieczlewicz Dorota
 14. RaczYk Dorota
 15. Ratajczyk Jacek
 16. Roszczewska Anna
 17. Skrycka Beata
 18. Szymańska Anna
 19. Szymański Jacek
 20. Woliński Jakub

Absolwenci 1913

Powrót do wyboru roczników absolwentów


 1. Akaro Zofia
 2. Afanasjewa Aleksandra
 3. Berensztajn Lena
 4. Blinbaum Paulina
 5. Brolnicka Głafira
 6. Bieluczyk Zofia
 7. Ceni Melita
 8. Denel Janina
 9. Fiedotowa Aleksandra
 10. Fiedotowa Jekaterina
 11. Fridlender Leonia
 12. Goldina Ginta
 13. Goldman Szeina
 14. Gudnian Rebekka
 15. Jensz Marianna
 16. Kamnion Maria
 17. Kliante Stefania
 18. Kobro Nina
 19. Kurdwanowska Stefania
 20. Kurland Lidia
 21. Lewandowska Maria
 22. Ljuboszyc Ginta
 23. Makower Rachel
 24. Malecka Zofia
 25. Michalewska Zoja
 26. Minkowska Sarra
 27. Ostapenko Lidia
 28. Pawlicka Rafaela
 29. Parczewska Eugenia
 30. Rachwalska Janina
 31. Sarna Debora
 32. Szczerbakowa Anastazja
 33. Tokarska Nadieżda
 34. Wirbser Maria
 35. Zienowicz-Kaszczenko Maria

Absolwenci 1914

Powrót do wyboru roczników absolwentów


 1. Bertold Emma
 2. Bijaj Zofia
 3. Błażejewska Mieczysława
 4. Bornsztein Anna
 5. Ciszewska Eugenia
 6. Gałkina Lidia
 7. Getel Oliwia
 8. Izwolenska Aleksandra
 9. Jakowlewa Natalia
 10. Kajzer Maria
 11. Kniaziewa Natalia
 12. Kunde Eugenia
 13. Kuzniecowa Helena
 14. Limantowa Zinaida
 15. Makowska Józefa
 16. Marżantowicz Wacława
 17. Melanczenko Helena
 18. Nicziporuk Lidia
 19. Nowarienko Tatiana
 20. Polużitowa (Polużtowa) Helena
 21. Puzyrewska Nina
 22. Raszkowska Helena
 23. Siergiejewna Anna
 24. Szpier Janina
 25. Wołkowa Maria
 26. Zawadzka Eugenia

Absolwenci 1985

Powrót do wyboru roczników absolwentów


  Klasa IVa
 1. Badlak Piotr
 2. Borowiak Janusz
 3. Braszak Andrzej
 4. Figiel Grzegorz
 5. Grala Adam
 6. Hadrych Roman
 7. Katarzyniak Radosław
 8. Kędzielski Jacek
 9. Klimaszewski Stefan
 10. Kowalczyk Marek
 11. Kowalik Krzysztof
 12. Latański Mirosław
 13. Marciniak Paweł
 14. Miller Józef
 15. Nowak Paweł
 16. Nowicki Marek
 17. Światły Tomasz
 18. Wilanowicz Jarosław
 19. Żaboklicki Jacek
 20. Chojnacka Marzena
 21. Chumieja Agnieszka
 22. Gać Izabela
 23. Grygielska Anna
 24. Jackowska Joanna
 25. Kulawinek Katarzyna
 26. Kuźniar Renata
 27. Łoboz Anna
 28. Markiewicz Krystyna
 29. Niewiadomska Arleta
 30. Oźmińska Ida
 31. Ratajczyk Urszula
 32. Pięta Agnieszka
 33. Sołtysiak Agnieszka
 34. Szweda Ewa
 35. Woźniak Aneta
 36. Wożniak Marzena
  Klasa IVb
 1. Adamczak Robert
 2. Cichecki Wojciech
 3. Cichorski Tomasz
 4. Czuchra Sławomir
 5. Drużbiak Agnieszka
 6. Garncarek Ewa
 7. Jakubczak Magdalena
 8. Janiak Grzegorz
 9. Janiszuk Przemysław
 10. Jankowska Katarzyna
 11. Kalinowska Agata
 12. Klat Lidia
 13. Kos Jacek
 14. Król Zbigniew
 15. Kubisiak Marek
 16. Miśkiewicz Piotr
 17. Pilarska Magdalenu
 18. Plóciennik Marek
 19. Sip Andrzej
 20. Szubert Małgorzata
 21. Wojciechowski Maciej
 22. Wojdak Mirosława
  Klasa IVc
 1. Bartczak Renata
 2. Chojnacka Kamila
 3. Dzbanuszek Jolanta
 4. Figiel Jolanta
 5. Forycka Danuta
 6. Gil Ewa
 7. Grabowski Marek
 8. Jankowska Beata
 9. Kledzik Hanna
 10. Kubiak Elżbieta
 11. Marciniak Beata
 12. Matczak Beata
 13. Mihalska Ewa
 14. Miller Ewa
 15. Pietrzak Gabriela
  Klasa IVd
 1. Bartoszek Aneta
 2. Celer Elżbieta
 3. Chojnacki Piotr
 4. Graczyk Ewa
 5. Kaczmarek Ewa
 6. Kaźmierczk Małgorzata
 7. Misiak Małgorzata
 8. Pillch ElŻbieta
 9. Sobańska Agata
 10. Szumiński Witold
 11. Wieczorek Bogdan
 12. Zimoch Zbyszko
  Klasa IVe
 1. Adamczak Hanna
 2. Biedka Violetta
 3. Dziatkiewicz Wojciech
 4. Miluśki Maciej
 5. Misiewicz Beata
 6. Nowak Katarzyna
 7. Ossowska Elżbieta
 8. Patyna Arkadiusz
 9. Płoneckca Justytna
 10. Polowczyk Wojciech
 11. Rabiega Agata
 12. Szuleta Liliana
 13. Szychalski Piotr
 14. Szymczak Małgorzata
 15. Woźny Pawel
 16. Wroczyński Dariusz
 17. Zakrzewska Agnieszka

Absolwenci 1986

Powrót do wyboru roczników absolwentów


  Klasa IVa
 1. Andrzejczak Paweł
 2. Błasiak Magdalena
 3. Borowiak Danuta
 4. Chojnacka Agata
 5. Czarnota Jarasław
 6. Fedorów Jarosław
 7. Gradowski dariusz
 8. Herbich Maciej
 9. Knop Elżbieta
 10. Konopczyńska Beata
 11. Koperski Krzysztof
 12. Kuczyńska Małgorzata
 13. Kuś Jacek
 14. Marciniak Anna
 15. Marciniak Piotr
 16. Michałowski Jerzy
 17. Olejnik Aneta
 18. Podhalańaska Izabela
 19. Ptak Adam
 20. Rzepka Agata
 21. Wójcik Piotr
 22. Żulicka Beata
  Klasa IVb
 1. Dębowska Beata
 2. Fietkiewicz Jerzy
 3. Galantt Grażyna
 4. Grzesiak Paweł
 5. Jarmolińska Monika
 6. Kaczmarek Iwona
 7. Kaleta Dariusz
 8. Kałuża Tomasz
 9. Kasprzak Marta
 10. Kędzia Monika
 11. Kozanecki Piotr
 12. Łuczak Ireneusz
 13. Manikowska Katarzyna
 14. Nowacki Bogdan
 15. Pakuła Andrzej
 16. Rećko Tomasz
 17. Skrzypińska Grażyna
 18. Sołtysiak Krzyrztof
 19. Szczepanowska Beata
 20. Tomaszewski Jacek
 21. Trzciński Radosław
 22. Urbaniak Andrzej
 23. Wajgelt Paweł
 24. Właśniak Aleksander
  Klasa IVc
 1. Augustyniak Bogdan
 2. Benc Joanna
 3. Boncler Beata
 4. Czubińska Anna
 5. Furche Anna
 6. Grembowicz Anna
 7. Grzywaczewska Ewa
 8. Hille Monika
 9. Jarczewski Paweł
 10. Jaśkiewicz Ilona
 11. Kałacińska Katarzyna
 12. Kozawska Renata
 13. Kucharska Karena
 14. Kuś Jarosław
 15. Łyskawa Anna
 16. Matuszczak Grzegorz
 17. Mendyka Aleksandra
 18. Miklas Krystyna
 19. Naskręcki Tomasz
 20. Pławiak Renata
 21. Prus Urszula
 22. Siuda Izabela
 23. Skowroński Dariusz
 24. Sosnowski Piotr
 25. Stanoch Artur
 26. Szereda Magdalena
 27. Szuleta Marzena
 28. Szymański Mariusz
 29. Świec Grzęgorz
 30. Świec Izabela
 31. Wdowczyk Izabela
 32. Woźna Emilia
 33. Woźniak Urszula
  Klasa IVd
 1. Bęcler Jacek
 2. Dmitrzak Jolannta
 3. Dyrta Dorota
 4. Gaweł Elżbieta
 5. Gochola Ewa
 6. Jerzyk Iwona
 7. Kłysz Jan
 8. Kocemba Elżbieta
 9. Koszela Małgorzata
 10. Nowak Marzanna
 11. Pająk Krystyna
 12. Pokora Małgorzata
 13. Sibińska Renata
 14. Warchol Dorota
 15. Zaśmińska Izabela
  Klasa IVe
 1. Biernat Jadwiga
 2. Bocianowska Agata
 3. Czech Cezary
 4. Drewicz Agata
 5. Figiel Agnieszka
 6. Florczak Marek
 7. Jabłońska Aneta
 8. Jabłońska Izabella
 9. Karolak Violetta
 10. Kinowska Ilona
 11. Król Iwona
 12. Kruszczyńska Agata
 13. Makówctyńska Renata
 14. Mencel Ewa
 15. Nowcka Karola
 16. Pijańska Agata
 17. Przywarczak Beata
 18. Sibrecht Ewa
 19. Wilk Jacek

Absolwenci 1987

Powrót do wyboru roczników absolwentów


  Klasa IVa
 1. Cieślak Wanda
 2. Duczmańska Katarzyna
 3. Dudek Aleksandra
 4. Geremek Małgorzata
 5. Grzybowska Małgorzata
 6. Ignaczak Ilona
 7. Jamroży Robert
 8. Jawarowski Wojciech.
 9. Koralewska Beata
 10. Kozieja Joanna
 11. Kubera Maciej
 12. Lewicki Wojciech
 13. Liberska Anna
 14. Mazur Anna
 15. Nowacka Irena
 16. Owczarek Iwona
 17. Pawlak Aneta
 18. Pluskota Małgorzata
 19. Powolna Małgorzata
 20. Puacz Tomasz
 21. Rubińska Dorota
 22. Strzelec Agnieszka
 23. Sznajder Magdalena
 24. Tomczyk Piotr
 25. Ważna Elżbieta
 26. Wójciak Ceżary
 27. Żaryn Katarzyna
  Klasa IVb
 1. Adamczak Dagmara
 2. Bijak Renata
 3. Burzyńska Agata
 4. Ceroń Reniusz
 5. Chojnacka Iwona
 6. Czeplina Marta
 7. Durden Anna
 8. Dymkowski Mirosław
 9. Flejsierowicu Anna
 10. Jankowska Iwona
 11. Kokodyński Andrzej
 12. Korbolewski Jakub
 13. Korzybski Maciej
 14. Krzywda Ewa
 15. Pawelec Sławomir
 16. Pietrzak Mariusz
 17. Piotrkowska Mariola
 18. Podkocka Agnieszka
 19. Prus Renata
 20. Rabiega Maciej
 21. Sarna Paweł
 22. Sucharski Tomasz
 23. Śliwińska Jolanta
 24. Trzeciak Przemysław
 25. Umerle Magdalena
 26. Wietecka Katarzyna
 27. Woźniak Renata
 28. Wójcik Marek
 29. Wyrembowski Jarosław
  Klasa IVc
 1. Abkowicz Agnieszka
 2. Adamkiewicz Renata
 3. Bakoś Katarzyna
 4. Bąkowska Stella
 5. Bomanowska Joanna
 6. Buchnajzer Magdalena
 7. Cichowicz Monika
 8. Chmielewska Urszula
 9. Danikowska Małgorzata
 10. Danel Beata
 11. Faryś Katarzyna
 12. Felisiak Celina
 13. Kasprzak Mariola
 14. Kidoń Violetta
 15. Kowalczyk Ilona
 16. Kubik Dominika
 17. Musiał Barbara
 18. Nowicka Katarzyna
 19. Pietrzak Izabela
 20. Płonka Beata
 21. Pszczoła Agnieszka
 22. Roter Beata
 23. Staszak Kinga
 24. Urbaniak Monika
 25. Waliszewska Aldona
 26. Wasiewicz Marek
  Klasa IVd
 1. Guzowska Katarzyna
 2. Jarentowski Arkadiusz
 3. Jeziorski Jarosław
 4. Kaczmarek Dariusz
 5. Kruk Tomasz
 6. Kwaśniewska Katarzyna
 7. Lebioda Dariusz
 8. Milewska Aneta
 9. Sobiś Robert
 10. Stasiak Arleta
 11. Stasiak Joanna
 12. Sulwiński Dariusz
 13. Szymura Dariusz
 14. Wałkowska Małgorzata
 15. Wodziński Tomasz
 16. Wożniak Małgorzata
  Klasa IVe
 1. Gac Leokadia
 2. Górski Waldemar
 3. Grzegorczyk Izabela
 4. Ignasiak Monika
 5. Janas Beata
 6. Jędrzejczak Monika
 7. Kaczmarek Jolanta
 8. Kiczka Robert
 9. Kleczewska Dorota
 10. Kołodziej Grzegorz
 11. Kubczyk Dorota
 12. Kucińska Małgorzata
 13. Kupaj Izabela
 14. Kupaj Magdalena
 15. Marciniak Elżbieta
 16. Mazurkiewicz Małgorzata
 17. Motylewska Beata
 18. Owczarek Mariola
 19. Sośnicka Katarzyna
 20. Stasiak Magdalena
 21. Szut Ewa
 22. Szymczak Małgorzata
 23. Tomaszewska Alicja
 24. Trzęsalo Marzena
 25. Wojcieszak Izabela

 

Absolwenci 1988

Powrót do wyboru roczników absolwentów


  Klasa IVa
 1. Alama Jacek
 2. Fiszer Agnieszka
 3. Jachowicz Przemysław
 4. Janczewska Agnieszka
 5. Kaczmarek Zbigniew
 6. Kosmalski Piotr
 7. Krzuszcz Jolanta
 8. Kubiak Marek
 9. Matusiak Jonnna
 10. Michalska Katarzyna
 11. Michałek Piotr
 12. Mielczarek Izabela
 13. Mielczarek Maciej
 14. Mielczarek Radosław
 15. Mroziński Bartłomiej
 16. Muszyńska Aneta
 17. Nawrocki Paweł
 18. Nowakowska Ewa
 19. Ochonczenko Joanna
 20. Pawlak Ewa
 21. Pieczlewicz Agata
 22. Plichta Bartłomiej
 23. Przybylska Dorota
 24. Staszek Małgorzata
 25. Sznelewski Piotr
 26. Tambor Piotr
 27. Taterka Marcin
 28. Tomczyk Małgorzata
 29. Trębacz Jacek
 30. Trębacz Paweł
 31. Walendowska Małgorzata
 32. Wdowczyk Artur
 33. Włodarek Beata
 34. Wroński Hubert
 35. Wypych Tomasz
  Klasa IVb
 1. Banasiak Tadeusz
 2. Buchnajzer Agata
 3. Chałęza Renata
 4. Goszczurna Teresa
 5. Jakubowski Rafał
 6. Jankowski Jacek
 7. Juszczak Robert
 8. Kierber Jolanta
 9. Kledzik Iwona
 10. Konieczna Danuta
 11. Kordylas Monika
 12. Mendyka Magdalena
 13. Nawrocki Wojciech
 14. Nowicka Anna
 15. Okuniewska Anna
 16. Pawlaczyk Paweł
 17. Pawłowska Aneta
 18. Plota Waldemar
 19. Przybylska Monika
 20. Sobczak Renata
 21. Staszak Krzysztof
 22. Szymczak Anna
 23. Telega Teresa
 24. Terczewska Beata
 25. Wiercioch Witold
 26. Wolicki Piotr
 27. Wójcik Tomasz
  Klasa IVc
 1. Bednarek Agnieszka
 2. Bielawski Jacek
 3. Brzezicka Beata
 4. Cieślak Magdalena
 5. Czaplińska Izabela
 6. Frankowicż Beata
 7. Gabriel Daniel
 8. Gaweł Agnieszka
 9. Geremek Monika
 10. Halak Violetta
 11. Janicki Adam
 12. Lipińska Hanna
 13. Majewski Jarosław
 14. Maniewska Małgorzata
 15. Mazur Katarzyna
 16. Obręcz Małgorzata
 17. Pantner Małgorzata
 18. Płuciennik Beata
 19. Poniatwaka Agnieszka
 20. Siemianoicz Magdalena
 21. Śliwińska Magdalena
 22. Tułacz Liliana
 23. Wiśniewska Magdalena
  Klasa IVd
 1. Antczak Jacek
 2. Czecch Iwona
 3. Frąszczak Renata
 4. Gościmińska Ewa
 5. Grzechowiak Beata
 6. Jarentowska Anna
 7. Kozłowski Tomasz
 8. Krymarys Justyna
 9. Matuszewska Karolina
 10. Rakowski Tomasz
 11. Robakowski Jacek
 12. Rudowicz Cezary
 13. Sobczak Izabela
 14. Świtalski Paweł
 15. Wasela Beata
 16. Włodarczyk Aneta
 17. Wywigacz Anna
 18. Żerdziński Sylwester
  Klasa IVe
 1. Adamiec Tomasz
 2. Boncler Robert
 3. Braszak Izabela
 4. Durden Jolanta
 5. Dziedzic Wioletta
 6. Jagodzińska Monika
 7. Janecka Joanna
 8. Kostera Ewa
 9. Krawczk Małgorzata
 10. Kuśmierczak Izabela
 11. Laskowska Marliola
 12. Mazurek Tomasz
 13. Mielczarek Katarzyna
 14. Mielczarek Anna
 15. Miłek Aneta
 16. Musidlak Joanna
 17. Olejniczak Joanna
 18. Ozimina Janna
 19. Pawelec Małgorzata
 20. Piekarska Renata
 21. Plota Piotr
 22. Plutecka Beata
 23. Płonka Magdalena
 24. Pogorzelec Katarzyna
 25. Rosiak Aldona
 26. Skurzyńska Joanna
 27. Szczepanowska Magdalena
 28. Szydzisz Katarzyna
 29. Waliś Grzegorz
 30. Wawrzyniak Anna
 31. Woźniak Maciej
 32. Żyro Monika
  Klasa IVf
 1. Boch Jolanta
 2. Cieśla Barbara
 3. Czaja Iwona
 4. Galant Karol
 5. Głowacka Bogna
 6. Kibler Katarzyna
 7. Kornacka Anna
 8. Kubiak Monika
 9. Kwiatek Beata
 10. Marczak Monika
 11. Markiewicz Paweł
 12. Olszyna Nina
 13. Popęda Katarzyna
 14. Trzebiatowska Monika
 15. Trzęsowska Lidia

Absolwenci 1989

Powrót do wyboru roczników absolwentów


  Klasa IVa
 1. Glinkowska Agata
 2. Goździewicz Agata
 3. Jopek Aleksandra
 4. Miś Magdalena
 5. Ryszkiewicz Małgorzata
 6. Szewczyk Agnieszka
 7. Anders Maciej
 8. Andrzejewski Janusz
 9. Buchnajzer Mariusz
 10. Czelusta Zbigniew
 11. Drapiński Dariusz
 12. Goździewicz Tomasz
 13. Gryczka Robert
 14. Janczyk Marek
 15. Jaszczak Marcin
 16. Konopski Tomasz
 17. Kryska Wojciech
 18. Matuszkiewicz Jacek
 19. Michałek Andrzej
 20. Pawlak Radosław
 21. Pietraszewski Przemysław
 22. Płóciennik Piotr
 23. Podhalański Paweł
 24. Poniatowski Robert
 25. Porada Przemysław
 26. Prus Artur
 27. Staniszewski Rafał
 28. Węgierski Cezar
 29. Wojciechowski Adam
  Klasa IVb
 1. Bartczak Gabriela
 2. Borowiak Agnieszka
 3. Chmara Rafał
 4. Cichorek Agnieszka
 5. Galant Bogusław
 6. Glapa lzabela
 7. Grajczyk Dorota
 8. Guziński Maciej
 9. Juszczak Sylwia
 10. Konasiewicz Piotr
 11. Kopińska Ewa
 12. Kraszkiewicz Anna
 13. Kubacka Sylwia
 14. Lisiak Izabela
 15. Matuszewka Agnieszka
 16. Mazur Anna
 17. Nowak Justyna
 18. Pawelec Arkadiusz
 19. Polińska Ewa
 20. Pudełko Jarosław
 21. Rusak Radosław
 22. Stanisławska Anna
 23. Stasiecki Paweł
 24. Szefer Agnieszka
 25. Wawrzyniak Tomasz
 26. Weber Kinga
 27. Wojcieszak Agnieszka
 28. Żyto Tomasz
  Klasa IVc
 1. Antonowicz Małgorzata
 2. Cybulska Jolanta
 3. Czeplina Agata.
 4. Figiel Renata
 5. Gajdziak Danuta
 6. Garnuszewska Katarzyna
 7. Guździoł Grażyna
 8. Ignaszak Anna
 9. Jeżyk Magdalena
 10. Jędraszek Agnieszka
 11. Wróblewska Małgorzata
 12. Kostrzewa Katarzyna
 13. Kowalczyk Aneta
 14. Kowalczyk Renata
 15. Markiewicz Małgorzata
 16. Nijak Agnieszka
 17. Nowaczyk Agata
 18. Pawlak Małgorzata
 19. Rojecka Izabela
 20. Skonieczna Grażyna
 21. Sławińska Izabela
 22. Szmil Izabela
 23. Sobczyk Anna
 24. Staszak Agnieszka
 25. Strzelecka Magdalena
 26. Woźniak Anna
 27. Zmysłowska Elżbieta
 28. Jerzyk Tomasz
 29. Pasternak Maciej
 30. Wojczak Emilia
  Klasa IVd
 1. Belińska Beata
 2. Janiszewska Agata
 3. Jędrzejak Dorota
 4. Kazimierczak Małgorzata
 5. Kaźmierczak Rafał
 6. Kubasiak Agnieszka
 7. Kuźma Przemysław
 8. Makówka Danuta
 9. Małecki Marcin
 10. Marszałek Marcin
 11. Pawlak Jacek
 12. Piasecka Magdalena
 13. Pietrakow Marta
 14. Pol Przemysław
 15. Ruszczak Robert
 16. Słomian Aneta
 17. Werbiński Łukasz
 18. Włodarczyk Roman
 19. Wojczak Marcin
 20. Wolska Elżbieta
 21. Zmyslowski Radosław
  Klasa IVe
 1. Adamiak Jakub
 2. Berek Agnieszka
 3. Chojnacka lwona
 4. Dolat Renata
 5. Florkowska Monika
 6. Garncarek Andrzej
 7. Gepner Mirosław
 8. Góral Magdalena
 9. Huk Małgorzata
 10. Janicki Jacek
 11. Jędraszek Sebastian
 12. Kaczmarek Krzysztof
 13. Kubicka Izabela
 14. Lutow Joanna
 15. Łukuszewski Tomasz
 16. Marek Magdalena
 17. Michalska Małgorzata
 18. Milczak Sylwia
 19. Miłek Paweł
 20. Olszyna Magdalena
 21. Sikorski Jacek
 22. Stasiak Paweł
 23. Świebocka Anna
 24. Tokarski Andrzej
 25. Witkowski Adam
f m