Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Stypendium Jana Pawła 2016/17

Informujemy, że uczniowie zainteresowani Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II mogą już pobierać ze strony internetowej Kopernika wnioski stypendialne i oświadczenia o dochodach.

Regulaminowe kryteria dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

·         średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek: 4,1

·         próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 1000,00 zł netto na członka rodziny ucznia

Wypełnione wnioski i dołączone do nich oświadczenia prosimy składać po wystawieniu ocen w gabinecie wicedyrektorów do czwartku, 23 czerwca 2016 r. Proszę o dokładne wypełnienie wszystkich punktów, nie może pozostać wolna rubryka.

Szczególnie ważny jest punkt 11, gdzie należy precyzyjnie wypisać swoje osiągnięcia w nauce. Można także wcześniejsze (rodzaj zawodów, miejsce, udział, termin udziału). Pole opinia Rady Pedagogicznej wypełnia wychowawca klasy. Wniosek składamy na I półrocze roku szkolnego 2016/2017.

Grzegorz Wieczorek, wicedyrektor III LO.

f m