Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Internetowa księga zastępstw

Przypominamy (zwłaszcza pierwszakom), że działa już internetowa księga zastępstw w lewej zakładce Dla uczniów. Szukajcie zastępstw na kolejny dzień. Najlepiej swoją wiedzę w tym zakresie uaktualnić wieczorem. Księga zastępstw ma oczywiście swój realny odpowiednik, pytajcie więc o zastępstwa w pokoju nauczycielskim.

Pokój nauczycielski nie gryzie, a net nie zawsze "chodzi". Ot i samo życie.

red.

f m