Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Ankieta czytelnicza

ANKIETA DLA UCZNIÓW. Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Pozwoli ona poznać Twoją opinię na temat czytelnictwa i naszej biblioteki oraz zaplanować działania, by szkolna książnica stała się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym uczniom… To badanie jest anonimowe i pomoże dokonać wyboru nowych pozycji z osiągnięć literatury współczesnej (wyłączając pozycje z kanonu lektur i podręczniki). Nowe książki biblioteka może zakupić z uzyskanych środków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dziękujemy, prosząc o wsparcie… Aby wypełnić ankietą kliknij w poniższy link:

https://goo.gl/forms/P6Bq97bh4DtjzFO52

ANKIETA DLA RODZICÓW. Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej, anonimowej ankiety skierowanej do Państwa - rodziców naszych uczniów. Chcemy, abyście mogli zaproponować, które z pozycji w literaturze współczesnej (nienależących do kanonu lektur i niebędących podręcznikami) biblioteka może zakupić z otrzymanych funduszy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dziękujemy, licząc na Państwa wsparcie… Poniżej link do wypełnienia ankiety:

 https://goo.gl/forms/mLvOYWM4uQLW1EVD3

f m