Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Szkolny Konkurs Wiedzy o Hiszpanii

Zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich do udziału w szkolnym konkursie wiedzy o Hiszpanii, który odbędzie się 17 lutego (piątek) na 4. godzinie lekcyjnej. Test będzie miał formę pytań zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Językiem konkursu będzie język polski z elementami języka hiszpańskiego. Zakres tematyczny: geografia, tradycje i zwyczaje, kuchnia, kultura, symbole, zabytki...

Chęć udziału w konkursie prosimy zgłaszać nauczycielom języka hiszpańskiego do końca tego tygodnia. Na zwycięzców czekają nagrody oraz dobre oceny :) Zapraszam do sprawdzenia swojej wiedzy o jednym z najpiękniejszych krajów Europy. Agnieszka Maciejewska

f m