Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

"Tragedia Coriolanusa". Idziemy do Teatru

Na "Tragedię Coriolanusa" dramat W. Szekspira z roku 1607 wychodzą w czwartek, 16 marca klasy 1 G, 2 D1 i 2 G. Wyjście sprzed szkoły (klasa 1 G zbiórka przed Teatrem) o 9:30 i powrót na 6. godzinę lekcyjną. Opiekę nad młodzieżą sprawują p. Monika Michalska, p. Agnieszka Maciejewska i p. Witold Torbiarczyk. Nauczycieli prowadzących 2. lekcję (do 9:40) prosimy o wcześniejsze zwolnienie młodzieży.

f m