Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

O władzy, jej zmiennej naturze. CORIOLAN w Bogusławskim

Ludzkie namiętności jak ludzkie słabości... Świat, w którym jednymi z największych powabów są sława i poklask. Blichtr władzy, która człowieka nęci, bawi się nim, ostatecznie osacza i zabija, dowodząc znikomości ludzkiej egzystencji. Do tego śmieszność wszelkich zabiegów, by tę władzę uczynić atrybutem i orężem w walce... nie tylko z ludem, ale też z rzymskimi patrycjuszami. Rządy, które w rękach ludu stają się zabawką, a zarazem pułapką - ludu zdolnego do nich (rządów) wynieść... W końcu poddani..., poddani manipulacjom, ostatecznie i w pogardzie, odsuwający się od swego "władcy". Sieć intryg, w których ludzie prawdziwie są mali i nigdy nie staną się wielkimi. Skąd my to znamy i dlaczego to tak aktualne?

Po te odwieczne prawidła rządzące ziemskim kosmosem sięgnął kaliski Teatr, a Szekspir - znow uwspółcześniony w Bogusławskim - tym razem wyszedł "Coriolanem" zadaptowanym przez reżyserską młodość, Martę Streker.

Oto tytułowy Coriolanus (z ang.), a właściwie Gnejusz Marcjusz Koriolan pada ofiarą zmowy, w której swój udział mają konsulowie, plebejscy trybuni, sami plebejusze, ale też matka nowo wybranego rzymskiego konsula (Volumnia - w tej roli Bożena Remelska)... Zdobyty, lecz rozczarowany obietnicą władzy - rozgrywki prowadzonej przeciw niemu - Gnejusz doznaje rozterek, stając się ofiarą intryg obłudnych i przekupnych trybunów, w końcu oskarżony przez nich i lud rzymski o... zdradę, zostaje skazany na wygnanie. Marcjusz ostatecznie odwraca się od Rzymu, który z zemsty zamierza podbić z odwiecznym wrogiem Aufidiusem (pokonał go wcześniej 12 razy). Ale to właśnie on, Aufidius, w ostatniej scenie nazywa Koriolana "Leszkiem" (Lech Wierzbowski wciela się w postać Koriolana), pokazując, że intryga snuta wokół niego była z góry założonym planem, a rzeczywistość, w której bohater żył, to tylko mistyfikacja. Koniec końców Coriolan zostaje sam; odwraca się od niego nawet własna matka, a za planowany z Aufidiusem podbój Rzymu uznaje go zdrajcą wszystkich: patrycjuszy i plebejuszy...

Koriolan to bohater tragiczny, rzymski żołnierz Gnejusz Marcjusz Koriolan i sztuka Williama Szekspira datowana na 1607 rok. Siłą kaliskiej adaptacji są z pewnością "wielokulturowe" kostiumy, wymowna prostota scenicznych rekwizytów, a całości dopełniają stopniująca dramaturgię muzyka i światło.

Kreacją tą aktor kaliskiej sceny, Lech Wierzbowski podsumowuje 30-lecie pracy artystycznej. - Polecam; byłem dziś z klasami 1 G, 2 D1 i 2 G i w miłym towarzystwie Pań Moniki Michalskiej i Agnieszki Maciejewskiej, którym za tę opiekuńczą obecność dziękuję. Dziękuję też naszym Uczniom za bardzo kulturalną postawę w Teatrze (bo to już nie jest codzienność), sprawne dotarcie i powrót do szkoły. Witold Torbiarczyk

Jedna z teatralnych recenzji - http://teatralny.pl/recenzje/wciaz-wspolczesny,1729.html

Polecam też materiały dydaktyczne do przemyślenia dla uczniów i nauczycieli - http://www.teatr.kalisz.pl/wp-content/uploads/2016/12/edukacja_scenariusz_tragedi_coriolanusa.pdf

f m