Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Próbna chemia

Uczniowie klas 3 A, 3 D2 (w sali 22) i 3 D1 (w sali 33) we wtorek, 21 marca przystępują do kolejnej przedmaturalnej próby. Od godziny 8:45 przez 180 minut będziecie rozwiązywać zadania diagnostycznego arkusza z chemii. Do szkoły przychodzicie na 8:45 (nie macie pierwszej godziny lekcyjnej). A wtorkowe zajęcia rozpoczynacie 5. lekcją i według planu.

f m