Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Bibliotekom z pomocą

Kochani idą czasy nie najlepsze dla szkolnych bibliotek. Tak, tak... Mówimy o czas...ach, bo takie praktyki miały już w przeszłości miejsce. Gorąco prosimy, zapoznajcie się z tym apelem; zamieściliśmy go również na stronie internetowej biblioteki. Szczegóły akcji na http://www.stoplikwidacjibibliotek.pl/poparcie

f m