Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Wyjazd na Górę Krzyża

9 kwietnia, w Niedzielę Palmową odbywa się - jak co roku - spotkanie młodzieży diecezji kaliskiej. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tym spotkaniu, prosimy o kontakt z katechetami lub z Marią Zakólską z kl. 1 A. Koszt wyjazdu 20 zł.

f m